LUT-yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat löytyvät LUTPubista. LAB-ammattikorkeakoulun ja sen edeltäjien (Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu) avoimessa verkossa julkaistut opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa ja käyttörajatun kokoelman työt LUT-tiedekirjaston tiloissa asiakaspalveluaikoina. Opinnäytetöitä voi hakea myös LUT Primosta ja LAB Primosta

Opinnäytetyön tekijälle

left

Opinnäytetyön tiedonhankintaan saat apua Kirjaston oppaista, kuten tiedonhankinnan oppaista, Primon, e-kirjojen sekä standardien ja patenttien käyttöoppaista.

Voit myös varata ajan henkilökohtaiseen tiedonhankinnan ohjaukseen tai osallistua kuukausittaiseen ryhmäohjaukseen.

left

Opinnäytetyöohjeet ja lähteisiin viittaaminen

Noudata eLUTissa ja eLABissa olevia ohjeistuksia ja muita opinnäytetyön ohjaajalta saamiasi ohjeita. Kirjastosta saat apua myös viitteidenhallintaohjelmien käytössä.

Kun opinnäytetyö on valmis

left

Opinnäyte on aina julkinen asiakirja, johon kaikki kiinnostuneet voivat tutustua (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621). Opinnäytetyö on saatavilla avoimesti verkosta tai pyynnöstä korkeakoulusta. Opinnäytetyön kuvailutiedot ja tiivistelmä ovat avoimesti luettavissa.

right

Väitöskirjat

left

LUT-tiedekirjaston sekä yliopistopainon ohjeet väittelijälle ja väitöskirjan julkaisemisprosessi, sopimuspohjat sekä väitöskirjapohjat löytyvät Väitöskirjat ja ACTA-sarja -oppaasta.

LUT-tohtorikoulun väitösprosessiin liittyvät ohjeet löytyvät eLUTista.

Lisätietoja

LUT-tiedekirjasto: dissertations@lut.fi

Yliopistopaino: yliopistopaino@lut.fi