Kansainvälisyys LUT-yliopiston ytimessä

left

Kuusi tasokasta englanninkielistä kandidaattiohjelmaa

Uusi Industrial Engineering and Management -kandidaattiohjelma tarjoaa keskeisen osaamisen asiantuntijatyöhön liiketoiminnan ja teknologian parissa. Ohjelma auttaa ymmärtämään organisaatioiden liiketoimintaa, toimintoja ja henkilöstöä nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä.

Kandidaattiohjelmat järjestetään joko LUTin Lappeenrannan tai Lahden kampuksella. Tarjolla on myös neljä kaksoistutkinto-ohjelmaa – Electrical Engineering, Energy Technology, Mechanical Engineering, ja Software and Systems Engineering – yhteistyössä kiinalaisen Hebei University of Technology -kumppaniyliopiston kanssa.

LUT aloittaa yhteiskuntatieteiden opetuksen

LUT-yliopisto aloittaa yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden sekä viestintätieteiden tutkintokoulutuksen syksyllä 2023.

Rehtori Juha-Matti Saksa, LUT-yliopisto:

"Yhteiskuntatieteistä tulee yliopiston kolmas opetus- ja tutkimusala tekniikan ja kauppatieteiden lisäksi."

right

Electric Transportation Systems -maisteriohjelma

LUT-yliopisto on perustanut Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin Lahteen. Sen tarkoitus on valjastaa viimeisin tutkimustieto yrityskäyttöön.

“Sähkötekniikan ja sähköisen liikenteen merkittävä murros on vasta alkamassa. Yliopiston tehtävä on varmistaa, että Suomella on riittävästi tutkimus- ja opetuspohjaista sähköisen liikenteen osaamista”, sanoo dekaani Olli Pyrhönen LUT-yliopistosta.

LUT-kauppakorkeakoululle kansainvälisesti arvostettu AACSB-laatutunnustus

LUT-kauppakorkeakoululle on myönnetty kansainvälisesti erittäin arvostettu viisivuotinen AACSB- akkreditointi. Akkreditointi kattaa LUT-kauppakorkeakoulun koko ohjelmaportfolion. Tunnustus kertoo kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen korkeasta laadusta. 
Dekaani Sami Saarenketo kertoo pitävänsä tätä akkreditointia kenties tärkeimpänä virstanpylväänä matkalla kohti kauppakorkeakoulujen kansainvälistä kärkeä. "AACSB-akkreditointi on kauppakorkeakoulujen kultainen sinetti, ja AACSB-akkreditoituja kouluja pidetäänkin yleisesti maailman parhaimpina," Saarenketo sanoo. 

Kansainväliset järjestöt ja verkostot

Maija Kuiri, LUT-yliopisto
Teemme yhteistyötä parhaiden mahdollisten kumppaneiden kanssa. LUT kuuluu moniin tutkimus- ja opetusalojen eri aihepiirien kansainvälisiin järjestöihin ja verkostoihin.
Maija Kuiri
Kansainvälisten asioiden johtaja
left

LUT-KAUPPAKORKEAKOULU

LUT-kauppakorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita ja kehittää kestävän liiketoiminnan ratkaisuja. Sen koulutus ja tutkimus keskittyvät yritysten kestävään uudistumiseen. Kauppakorkeakoulu tukee yrityksiä ja julkista sektoria tieteellisellä tutkimuksella, joka tuottaa uutta tietoa ja ratkaisuja yritysten kehittämistä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa varten.

left

LUT SCHOOL OF ENERGY SYSTEMS

LUT School of Energy System -tiedekunnan erikoisalat ovat energiatekniikka, sähkötekniikka, kestävyystiede ja konetekniikka. Sen asiantuntijat käsitteellistävät, kehittävät ja toteuttavat tulevaisuutta. Nykyaikaiset sähköjärjestelmät ovat yhdistelmä päättäväistä ja luovaa tuotekehittelyä, monipuolista suunnittelua ja simulointia, ja teknis-taloudellisesti tehokasta tuotantoa.

left

LUT SCHOOL OF ENGINEERING SCIENCE

LUT School of Engineering Science -tiedekunta on ratkaisukeskeinen kumppani yrityksille ja teollisuudelle. Sillä on korkeatasoista kansainvälistä osaamista erotus-, puhdistus- ja prosessitekniikan, vihreän kemian, konenäön ja hahmontunnistuksen, teollisuusmatematiikan, fysiikan, ohjelmistotekniikan ja tuotantotalouden aloilla.

left

YLEISTÄ

LUT kuuluu moniin tutkimus- ja opetusalojen eri aihepiirien kansainvälisiin järjestöihin ja verkostoihin. LUTilla on myös Brysselin toimipiste, jonka tarkoitus on mahdollistaa LUTin toiminta eri järjestöissä, parantaa nykyisiä verkostoja ja löytää uusia, lisätä LUTin kansainvälistä näkyvyyttä, vaikuttaa tuleviin puiteohjelmiin ja kasvattaa LUTin ulkopuolista rahoitusta.

LUT-yliopisto kuuluu EULiST-allianssiin (European Universities Linking Society and Technology). EULiST perustettiin tukemaan pitkän tähtäimen yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen, innovaation ja yhteiskunnan palvelemisen aloilla.

Winter image

EULIST

LUT-yliopisto on kumppanina EULiST-allianssissa (European Universities Linking Society and Technology). EULiST tukee pitkän tähtäimen yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen, innovaation ja yhteiskunnan palvelemisen aloilla.

Verkostoituminen lisää vaikuttavuutta

LUTilla on vahva ja laaja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Kumppanimme täydentävät avainosaamistamme ja tuovat lisäarvoa yhteisten tutkimus- ja opetushankkeiden kautta sekä luomalla laadukkaita liikkuvuusmahdollisuuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle (lista liikkuvuuskumppaneista).

Kansainvälisyys kuuluu kaikkeen opetukseemme ja tutkimukseemme.