left

Harjoitus- ja projektityöt ovat opintojaksoilla tehtäviä erikokoisia oppimistehtäviä, joiden avulla opiskelijat harjoittelevat kurssilla opiskeltavan asian soveltamista käytäntöön. Todelliset työelämän toimeksiannot ovat opiskelijoille motivoivampia ja niiden avulla he myös kehittävät yleisiä työelämätaitojaan sekä rakentavat verkostoja potentiaalisiin työnantajiin.

Yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantojen toteuttaminen on mahdollista osalla LUT-yliopiston opintojaksoista. Listan toimeksiantoja vastaanottavista kursseista löydät tämän sivun alalaidasta.

Miksi teettää toimeksianto?

Yrityksille ja muille organisaatioille harjoitus- ja projektityöt avaavat mahdollisuuden

  • erikokoisten käytännön haasteiden ja tehtävien ratkaisemiseen
  • uusien näkökulmien ja ideoiden saamiseen usein monikulttuuriselta työryhmältä sekä
  • tulevaisuuden työntekijöihin tutustumiseen ja heidän rekrytoimiseensa

Minkälainen aihe sopii toimeksiannoksi?

Harjoitus- ja projektitöiksi soveltuvat erityisen hyvin pienehköt ja selvärajaiset tehtävät kuten erilaiset analyysit ja kartoitukset sekä pienemmät ideointi- ja kehitystehtävät, jotka ovat helposti opiskelijoille ohjeistettavissa. Aiheet voivat olla hyvinkin erilaisia, kunhan ne liittyvät olennaisesti kurssin opetussisältöön ja ovat yliopistotasolle soveltuva.

Töiden laajuus vaihtelee kurssin mukaan. Tavanomainen työmäärä on noin 50–100 tuntia opiskelijaa kohden. Koska harjoitustyöt tehdään usein ryhmätöinä, kertautuu työpanos yrityksen näkökulmasta.

right

Markkinointi

Kustannusjohtaminen

Toimitusketjun johtaminen

Data-analytiikka

Innovaatio- ja teknologiajohtaminen

Digitaalisten palveluprosessien kehittäminen

Ohjelmistotuotanto

Yrittäjyys

Kemiantekniikka

Kestävyystutkimus

Sähkötekniikka

Hitsaustekniikka

Juha Kuokkanen
Suosittelen ehdottomasti työskentelyä LUT-opiskelijoiden kanssa.
Juha Kuokkanen
kasvujohtaja, Visma Solutions Oy