left

LUT-yliopisto on noin 1 400 henkilön työyhteisö.

Julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Teresa Kemppi-Vasama ja sihteerinä Riikka Sund. 

Rehtori Juha-Matti Saksa johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta hoitamisesta. Yliopistolla on rehtorin lisäksi kolme vararehtoria. Jaana Sandström vastaa koulutuksesta, Jari Hämäläinen tutkimuksesta ja innovaatioista ja Truus Poels henkilöstön kehittämisestä. Vararehtori Sandström toimii myös rehtorin sijaisena. 

Advisory Board toimii yliopiston neuvonantajana. Advisory Board analysoi elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden muutoksia ja parantaa LUT-yliopiston tutkimus-, koulutus- ja vaikuttavuustyötä sekä menestystä pitkällä aikavälillä.

LUT-yliopiston organisaatiorakenne

Yliopistokollegio

Lakisääteisten tehtävien lisäksi yliopistokollegion tehtävänä on ylläpitää tiedepoliittista keskustelua yliopistossa ja ympäröivässä yhteiskunnassa sekä päättää hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden määräytymisen perusteista.

Yliopistokollegion lakisääteisiä tehtäviä ovat muun muassa päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, valita jäsenet yliopiston hallitukseen ja vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.