Junior University tarjoaa tapahtumia ja opiskelumahdollisuuksia myös yläkouluikäisille ja toisella asteella opiskeleville.

LUT lukiokurssit ja LAB lukiokurssit ovat LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun opintojaksoja, jotka lähtötasonsa ja suoritusmuotojensa puolesta soveltuvat hyvin myös lukio-opintojen ohessa suoritettaviksi. Lukiomatematiikkaan valmentava kesäkurssi antaa hyvä startin lukio-opintoihin, vaikka matematiikka ei peruskoulussa olisi sujunutkaan aina kuin tanssi. Työelämän matematiikka -verkkokurssilla voit kerrata lukion matematiikkaa ja tutustua siihen, minkälaiseen matematiikkaan eri alojen töissä voi törmätä.

Tapahtumat -osiosta löydät erityisesti yläkoulu- ja lukio/ammattiopistoikäisille suunnattuja tapahtumia ja aktiviteetteja.

Kurssit ja opintojaksot

Tapahtumat