Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden tehdä tohtorin tutkintoon tähtäävää väitöstyötutkimusta ja opintoja kauppatieteiden tutkimusalalla. Tohtorikoulutus antaa valmiudet sekä ammattitutkijaksi akateemiselle sektorille että muihin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Tohtoriohjelma toimii LUT-kauppakorkeakoulussa, jonka tutkimuksessa painottuu kestävä arvonluonti, yrittäjyys ja kansainvälinen liiketoiminta sekä digitalisaatio ja liiketoiminnan analytiikka. Schoolin tutkimuksen laajempana tavoitteena on selittää kestävään arvonluontiin ja uudistumiseen johtavia toimintatapoja, joilla yritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimivat taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Tutkimusta tehdään organisaatiorajat ylittävissä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkijaryhmissä ja läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten lisäksi yksikön tutkimusta rahoittavat mm. Suomen Akatemia, EU ja Business Finland.

Tohtorin tutkinto 

Kauppatieteiden tohtorin (KTT) tutkinto muodostuu tohtoriopinnoista (40 op) ja väitöstutkimuksesta, joka tähtää tiedejulkaisujen kirjoittamiseen sekä tutkinnon opinnäytteen eli väitöskirjan laatimiseen ja sen julkiseen puolustamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmistuville tohtoreille teoreettinen ymmärrys omasta tieteenalastaan ja tutkimusalueestaan, menetelmälliset valmiudet sekä kyky tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuudet käytäntöön.

Tohtoriohjelmaan valittavilta edellytetään riittäviä tutkimuksellisia valmiuksia, jotka varmistetaan mm. valintakurssien suorittamisella ennen jatko-opiskelijaksi hyväksymistä. Tohtorikoulutukseen valittavat rekrytoidaan yleensä osaksi tutkimusryhmiä, jotka koostuvat professoreista, post-doc-tutkijoista ja tohtoriopiskelijoista. Niissä tieteellisen työskentelyn käytännöt avautuvat nuoremmalle tutkijalle kaikessa laajudessaan.