left

Työn merkityksellisyys ja merkityksettömyys, eli työn m&m, ovat eräitä tärkeimpiä työelämän laatuun vaikuttavia kokemuksia. Työn merkityksellisyyden nähdään olevan kytköksissä kokonaisvaltaisesti hyvään elämään. 

Työntekijöiden m&m –kokemuksissa on vielä paljon tutkimatonta. Työn m&m –hankkeessa merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia tutkitaan yhteistyössä opetus- ja hoiva-alojen henkilöstön kanssa.  Näin luodaan arvokasta ymmärrystä työntekijälähtöisen kehittämiseen ja työn merkityksellisyyden kokemuksen tutkimukseen.

right

Projektin rahoitus: 
Työsuojelurahasto 

Projektin toteutusaika: 
3.1.2022 – 31.12.2023

"Työn m&m" tarkoittaa työssä koettua merkityksellisyyttä ja merkityksettömyyttä

left

Työn m&m –hanke tutkii opetus- ja hoitoalojen työntekijöiden kokemuksia työn merkityksellisyydestä ja merkityksettömyydestä.  Tutkimusten mukaan työn koettu merkityksellisyys vaikuttaa mm. hyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen ja organisaatioiden positiiviseen muutokseen - siksi sen tavoitteleminen on tärkeää työelämän kehittämisessä. Merkityksettömyyden kokemus puolestaan aiheuttaa vieraantumista, pahoinvoinnin ja arvottomuuden tuntemuksia ja organisaatioiden tehottomuutta.  

Työn merkityksellisyyden kokemukset voivat hämärtyä esimerkiksi paineisen työympäristön, vaikuttamismahdollisuuksien tai arvostuksen vähäisen kokemisen vuoksi. Työ myös saatetaan kokea samanaikaisesti sekä merkityksellisenä että merkityksettömänä työn sirpaloitumisen vuoksi – tai työn merkityksettömyyden hetket voivat nakertaa iloa työn merkityksellisyyden hetkiltä.

Työntekijöiden merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemuksia ja niiden välistä suhdetta ei vielä kuitenkaan vielä täysin ymmärretä. Hanke selvittää työn m&m –kokemusten laatua ja lähteitä arjen työssä, merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemisen keskinäistä suhdetta ja kokemusten eri konteksteja. Hankkeessa myös sovelletaan erilaisia tutkimusmenetelmiä työntekijäkokemusten ymmärtämiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä työn m&m –kokemuksista kumpuavan tiedon soveltamiseksi yleisemmin työelämässä: kuinka työn merkityksellisyyttä voidaan vaalia ja merkityksettömyydeltä suojautua?

Projektin tavoitteet

  • Merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden autenttisten kokemusten, niiden elementtien ja kontekstien tutkiminen ja syvempi ymmärrys.
  • Kokemus- ja arviotiedon selvittäminen ja vertailu.
  • Merkityksellisyyden vaalimiseen ja merkityksettömyydeltä suojautumiseen liittyvän tiedon kartoittaminen ja toimintamallien luominen.

Yhteistyössä

Työn m&m -hankkeessa työn merkityksellisyyden ilmiöitä tarkastellaan yhdessä hoiva- ja opetusalojen henkilöstön kanssa yhteistutkijuuden keinoin. Näin työntekijöiden kokemusten äärelle päästään vuorovaikutteisessa yhteistyöprosessissa. Hankkeen yhteistutkijuuskumppaneina toimivat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Ikääntyneiden palvelut ja Lahden kaupunki, perusopetuspalvelut. Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto. 

Ota yhteyttä