Näitä siirtohaun valintaperusteita käytetään toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtoa LUTin tekniikan kandidaattiohjelmaan hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteiden kandidaattiohjelmasta tekniikan kandidaattiohjelmiin ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi suomenkieliseen energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan, ympäristötekniikan, laskennallisen tekniikan, kemiantekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hakijalla on vähintään 50 opintopistettä haun kohteena olevan kandidaattiohjelman yleis- ja suuntautumisvaihtoehdon aineopintoja suoritettuna hakuajan loppuun mennessä (LUTin kaikki sähköiset opinto-oppaat)
  • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 55 opintopistettä
  • Hakijan vaadittavien opintojen (50 op) painotettu keskiarvo on vähintään 3,0
  • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys ja motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden 55 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 14.6. klo 15.00 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava hakulomakkeen liitteenä todistus siihen asti suoritetuista opinnoista ja erillinen selvitys niistä opinnoista, jotka hän toivoo valinnassa huomioitavan ja, joiden tulos on tulossa määräajan puitteissa.

LUTin opiskelija laboratoriossa.

Tekniikan kandidaattiohjelmat

Meiltä saat monipuolisen diplomi-insinöörin koulutuksen ja tienraivaaja-asenteen työelämän muuttuviin tarpeisiin.