Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 16.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.
left

Tuotannon johtamisen maisteriohjelmassa pystyt yhdistämään talouden, tekniikan ja johtamisen opintoja. Näin saavutat osaamisen yritysten laaja-alaisena kehittäjänä, joka ei pelkää tarttua haastaviinkaan ongelmiin. Koulutuksen avulla tiedät miten yritykset toimivat ja miten ne saadaan toimimaan entistä paremmin ja tehokkaammin. Koulutuksen avulla saavutat myös valmiudet toimia kansainvälisessä, jatkuvasti muuttuvassa ja verkostoituneessa ympäristössä.

Koulutuksemme on laadukasta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin vertailtuna. Tunnustuksena siitä olemme kolminkertainen kansallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö ja ASIIN -akkreditoitu tuotantotalouden koulutusyksikkö jo vuodesta 2011. Lisäksi ohjelmalle myönnettiin eurooppalaisen insinöörikoulutuksen EUR-ACE laatuleima 25.9.2023.

Tuotannon johtamisen DI-ohjelma on jatkoa aiemmin suoritetuille kandidaattitasoisille opinnoille. Voit olla suorittanut minkä tahansa AMK-insinööritutkinnon tai tekniikan kandidaatin tutkinnon.

Kaksivuotinen koulutusohjelma johtaa suoraan DI-tutkintoon. Tämä väylä on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

left
ASIIN and Eur-ace logos 2
right

 

Tutkinto-ohjelma on akkreditoitu kansainvälisten, tekniikan alan koulutuksen EUR-ACE®- ja ASIIN-standardien mukaisesti.

Mitä Tuotannon johtamisen maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja tutkijatohtori kertovat opiskelusta Tuotannon johtamisen maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Tuotannon johtamisen maisteriohjelma koostuu kahdesta ydinosa-alueesta: toimitusketjun johtaminen ja kustannusjohtaminen.

Toimitusketjun johtamisen kursseilla saat kahdenlaisia taitoja: analysointitaitoja ja kehittämishankkeiden johtamistaitoja. Valmistuneena osaat analysoida toimitusketjun prosesseja ja yhdistellä yrityksen tietojärjestelmistä saatavaa laajaa tietomäärää kokonaisuuksiksi päätöksentekoa varten. Analysoinnin lisäksi pystyt suunnittelemaan ja vetämään toimitusketjun kehittämisprojekteja monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää yrityksen toiminnan kokonaisuutta ja toimia monipuolisissa työtehtävissä niin toimitusketjun johtamisen kuin liiketoiminnan kehittämisen alueella.

Kustannusjohtamisen kursseilla saat valmiudet yrityksen kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, suorituskyvyn mittaamiseen, omaisuuden hallintaan, budjetointiin, raportointiin sekä laskentajärjestelmien kehittämiseen. Opinnoissa korostuu vankka menetelmällinen osaaminen ja analyyttinen ajattelu. Kustannusjohtaminen yhdistääkin kustannukset ja toimintaprosessit hyödyntäen ja kehittäen erilaisia analyysi- ja laskentamenetelmiä, unohtamatta mittaamisen ja arvottamisen näkökulmaa.

Tuotannon johtamisen maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Tuotannon johtamisen DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman sisältö muodostuu toimitusketjun johtamisen ja kustannusjohtamisen alan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan jonkin näiden osa-alueen ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista muiden osa-alueiden opintojen kautta.

Suoraan DI-tutkintoa suorittamaan valituilla ohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Kandidaatintutkinnosta jatkavilla ohjelman opintojen osa-alueet ovat syventymisopinnot, sivuopinnot, vapaasti valittavat opinnot sekä opintojen loppuvaiheessa tehtävä diplomityö.

right

Opetus ja opiskelu

Suoraan DI-tutkintoa suorittamaan valitut opiskelevat päätoimisten perusopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelu on päätoimista; erillistä ilta- tai viikonloppuopetusta ei järjestetä.

Opetuksessa hyödynnetään paljon uusia, työelämävalmiuksia tukevia opetusmenetelmiä. Opiskelijana pääset muun muassa orientoitumaan aiheeseen opetuspelien avulla ja jatkamaan tiedon hankkimista ja soveltamista ongelmalähtöisen oppimisen avulla.

Tentit on usein korvattu case-harjoitustöiden, kehittämisprojektien, ryhmätöiden ja jatkuvan arvioinnin avulla. Lisäksi pääset toteuttamaan harjoitustöitä yrityksiin sekä harjoittelemaan laajojen tietoaineistojen suodattamista ja tulkitsemista kehittämisen lähtökohtana.

Opintojen avulla saat näin ollen teoriatiedon lisäksi paljon muutakin osaamista: tiedon sovelluskykyä, ongelmanratkaisukykyjä, tiimityöskentelytaitoja, johtamisvalmiuksia sekä viestintäosaamista. Lisäksi pääset harjoittelemaan paljon analysointi- ja suunnittelutaitoja sekä kehittämistoiminnan vetäjän taitoja jo opiskeluaikanasi.

Uramahdollisuudet

left

Tuotannon johtamisen diplomi-insinöörinä menestyksesi työelämässä on vain omista tavoitteistasi kiinni – sen todistavat valmistuneiden erinomainen työllistymisprosentti ja heidän menestystarinansa.

Toimitusketjun johtamiseen suuntautuneena opiskelijana työllistyt alkuvaiheessa usein joko yritysten omiin toimitusketjun kehittämishankkeisiin tai esimerkiksi konsulttiyrityksiin kehittämään asiakkaiden liiketoimintaprosesseja. Jatkossa etenet tyypillisesti toimitusketjun päällikkö- ja johtajatason tehtäviin.

Muutamia esimerkkejä tyypillisistä työtehtävistä:

 • Supply chain development manager
 • Production engineer
 • Demand and supply planner
 • Logistics manager
 • Operations manager
right

Kustannusjohtamiseen suuntautuneena opiskelijana sinusta kuoriutuu opintojen aikana laaja-alainen talousasiantuntija. Erityisvahvuutesi ovat teollisuuden tarvitsemissa laskelmissa, mutta samoja menetelmiä voit soveltaa niin palveluyrityksiin, julkishallintoon kuin vaikkapa sairaaloihinkin.

Muutamia esimerkkejä tyypillisistä työtehtävistä:

 • Controller
 • Asset manager
 • Service manager
 • Production manager
 • Project planner
 • Operational analyst

Katso myös