AMBI-tutkimusalusta yhdistää nykyaikaisten valmistusteknologioiden, valmistuksen ja tuotannon liiketoimintamallien ja analytiikkaan perustuvan päätöksenteon tutkimuksen. Kokemusperäisellä ja mallintavilla tutkimuksilla autamme yrityksiä ymmärtämään arvonluontia ja kestävää liiketoimintaa digitaalitaloudessa. 

Tutkimuksemme tuottaa kehittyneitä suunnittelu-, valmistus- ja käsittelymenetelmiä, jotka perustuvat viimeisimpään tietoon esim. digikaksosista ja materiaalia lisäävästä valmistuksesta. Kokemusperäinen, mallintava liiketoimintamallien tutkimus auttaa yrityksiä menestymään monitahoisilla markkinoilla. Luomme myös älykkäämpiä päätöksenteon apuvälineitä, jotka perustuvat kokeelliseen käytöstutkimukseen ja tosielämän dataan.
 

Yhteystiedot

AMBI tutkimusalusta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita