left

Teräsrakenteiden laboratorio on toiminut konetekniikan rakenteiden vaativaan suunnitteluun ja lujuustekniseen tarkasteluun liittyvän osaamisen edelläkävijänä Suomessa vuodesta 1974. Lujien ja ultralujien terästuotteiden suorituskyky on ollut viimeaikaisimman tutkimus- ja opetustoiminnan keihäänkärkenä. Laboratoriolla on myös aktiivinen kansainvälinen rooli, ja tutkimusryhmä on hyvin tunnettu myös ulkomailla mm. aktiivisesta toiminnasta IIW:ssä (International Institute of Welding).

right
right

Teräsrakenteiden laboratoriolla on laajat ja monipuoliset tutkimusvälineistöt kokeellisten ja numeeristen tutkimusten toteuttamiseen:

Aineenkoetuslaitteet (kuormituskehät) rakenteiden ja komponettien sekä koesauvojen staattiseen sekä väsytystestaukseen aina 5000 kN saakka. Lisäksi laboratorilla on suurtaajuusväsytyskoelaitteisto pitkän kestoiän testausta varten (kuormitustaajuus jopa 160 Hz).

T-ura lattia (2 kpl 4 x 9,6 m2, kokonaispituus 21 m, sekä 3,2 x 4 m2) ja T-ura pöytä (4 x3,5 m2) todellisten rakenteiden testaukseen, joita ei voida kokonsa puolesta testata laboratorion aineenkoetuslaitteilla.

1000 kN -puristuskehä ohutlevyrakenteiden puristuskestävyyden määrityksiä varten (sauvan suurin pituus 7 m).

K-liitos-kehä rakenneputkien K-liitosten testaukseen, mahdollisuus myös kylmiin olosuhteisiin aina -60ºC saakka.

Komponenttien materiaaliominaisuuksien karakterisointi: jäännösjännitysten mittaus röntgendiffraktiolla, 3D-laserskanneri muodonmittauksiin, mahdollisuus pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM)-tutkimuksiin, makro- ja mikrorakennetutkimuksiin ja profilometriaan.

Numeeriset FE-laskentaohjelmat mekaanisten analyysien (staattinen kestävyys, väsymisanalyysi) ja hitsaussimulaatioiden toteuttamiseen.

left

Tieteellisen tutkimustoiminnan painotusaloja ovat:

  • Hitsausliitosten ja leikattujen reunojen staattinen ja väsymiskestävyys
  • Lujien terästen staattinen- ja väsymiskestävyys
  • Väsymiskestoiän laskentamenetelmät
  • Hitsatun rakenteen väsymiskestävyyden parantaminen hitsatussa tilassa sekä erilaisin jälkikäsittelymenetelmin
  • Lujien terästen ruuviliitosten kestävyys
  • Ohutlevyrakenteiden stabiilius ja vinoutumisilmiöt
  • Hitsattujen rakenteiden FE-analyysit erityisesti huomioiden jännityskeskittymät
  • Hitsattujen levy- ja rakenneputkiliitosten äärikestävyys alhaisissa käyttöolosuhteissa (arktiset rakenteet)
  • Hitsausliitosten laatu
  • Vauriotapausten analysointi

Tutkimusryhmän jäsenet

Projektit

Julkaisut

Tutustu myös