Vastuullisuus ulottuu sidosryhmäyhteistyöhömme

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on yksi yliopiston kolmesta tehtävästä, tutkimuksen ja opetuksen ohessa. Yritysyhteistyö on LUTin toiminnassa keskeistä. Vaikutamme ympäröivään yhteiskuntaan auttamalla yrityksiä ja muita toimijoita hyödyntämään päästöttömän energian, puhtaan veden ja ilman, kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan tutkimusten tarjoamia ratkaisuja. Työstämme kestävän tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja myös strategisten teollisten kumppaneidemme kanssa.

Vuosittain perustetaan noin 3–5 tutkimukseen perustuvaa spin-off-yritystä, ja LUT hakee patentteja aktiivisesti. Tutkimuksen kaupallistamisessa auttaa yliopiston Green Campus Open. Sijoitusyhtiömme Green Campus Innovations on tutkimuksen siemenvaiheen rahoittaja.

Bisnesekosysteemiimme kuuluvat myös protopaja Jamie Hyneman Center ja opiskelijavetoinen yrittäjyysyhteisö LUTES.

LUT-korkeakoulut-konserniin kuuluu LAB-ammattikorkeakoulu. LAB on asettanut omat kestävän kehityksen tavoitteet ja pyrkii olemaan hiilineutraali korkeakoulu vuonna 2025.

LUT-yliopiston ylioppilaskunnan toiminta

Opiskelijamme vaikuttavat yliopiston päätöksentekoon ja järjestävät opiskelijatoimintaa kampuksillamme LUT-yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) kautta. Ylioppilaskunta julkaisi oman vastuullisuusohjepaperinsa joulukuussa 2022 ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia monin tavoin. LTKY vaikuttaa myös laajemmin opiskelijaliikkeessä vieden vastuullisuusteemoja eteenpäin.

Lue täältä, millaisia toimijoita LUT-yliopistossa on auttamassa ja ohjaamassa opiskelijoita opintoihin liittyvissä asioissa.

Yhteistyö kampuskaupungeissamme

  • Edistämme ympäristötavoitteita yhdessä kampuskaupunkiemme Lappeenrannan (Euroopan vihrein kaupunki 2021) ja Lahden (Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021) kanssa.
  • Teemme yhteistyötä rakennusten omistajien (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Isku Center) kanssa kampustemme kestävyyden edistämiseksi. Toimenpiteitä ovat muun muassa energiatehokkuus ja energiantuotanto kampuksella. 
  • Yhdessä Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) kanssa rakennamme Suomen vihreintä opiskelija-asuntoyhteisöä.

Junior Universityssä oppilaat esikoululaisista lukiolaisiin oppivat vähentämään hiili- ja vesijalanjälkeään sekä kasvattamaan hiilikädenjälkeään. Oppilaita haastetaan etsimään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja liiketoiminnan kestävyyden edistämiseen.

International Sustainable Campus Network (ISCN) palkitsi vuonna 2020 LUT Junior University -toiminnan parhaana kestävää kehitystä edistävänä yhteistyömallina. Osana korkeakoulutoimijoiden yhteistä, valtakunnallisesti ainutlaatuista JunnuYliopistoa viemme ympäristöasioiden taitoja myös lapsille ja nuorille Lahden seudulla.

Yhteistyömme alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa on monipuolista. Yhdessä Marjatta ja Eino Kollin säätiön kanssa perustimme Metsä360-tunnustuspalkinnon, joka tuo esiin metsiemme jalostusarvon kasvuun tähtääviä tekoja.

Winter image

Kestävän kehityksen verkostot

LUT on mukana kansainvälisissä kampusverkostoissa, jotka edistävät kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä kestävien kampusten toteuttamista.