left

Kandidaatintyö on kandidaattitutkinnon opinnäytetyö, jossa opiskelija hyödyntää kandidaattiopintojen aikana hankkimiansa tietoja ja taitoja rajatun ongelman ratkaisussa. Kandidaatintyö myös valmentaa opiskelijoita myöhemmin tehtävän diplomi- tai pro gradu -työn tekemiseen.

Vuosittain LUT-yliopistossa tehdään noin 440 kandidaatintyötä. Kasvava osa näistä tehdään yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoina. Jatkossa yhä useamman opiskelijan polku tulevalle työnantajalle käynnistyykin kandidaatintyön kautta.

Miksi teettää kandidaatintyö?

Yrityksille ja muille organisaatioille kandidaatintyöt avaavat mahdollisuuden

  • pienimuotoisten haasteiden ja tehtävien ratkaisemiseen opiskelijatyönä
  • uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämiseen sekä
  • potientiaaliseen uuteen työntekijään tutustumiseen.

Minkälainen aihe sopii kandidaatintyöksi?

Kandidaatintyöksi soveltuvat erityisen hyvin pienimuotoiset kirjallisuus- tai muut selvitykset, kehittämistehtävät, haastattelut tai suunnittelutyöt. Aiheet voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta niiden on liityttävä opiskeltavaan alaan. Aikaisemmin tehtyihin kandidaatintöihin voi tutustua LUTPub-järjestelmän kautta.

Kandidaatintyö on tyypillisesti noin 30 sivun laajuinen ja siihen varattu työaika on noin 7 viikkoa työtä. Kandidaatintyöt tehdään yleensä yksilötöinä.

right