Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lahti
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelman oppitunnit toteutetaan Lahdessa pääosin perjantaisin ja lauantaisin. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen osa opinnoistasi saattaa sijoittua myös muille arkipäiville. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän (tai valinnoistasi riippuen ei ollenkaan), mutta opiskelijana sinun tulee varata aikaa myös etäopintoihin, tentteihin sekä ryhmätöiden ja harjoitusten tekemiseen.
left

Yrittäjät tuottavat talouteen uusia yrityksiä, innovaatioita, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja. Yrittäjillä ja yrittäjämäisesti toimivilla, oma-aloitteisilla ja osaavilla henkilöillä on suuri rooli Suomen pk-yrityskannan ja julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämisessä.

Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelma on rakennettu kahden kantavan teeman ympärille: yrittäjyys ilmiönä ja yrittäjyys toimintana. Ilmiötasolla tutustut yrittäjyyden lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin sekä siihen, millaisia valmiuksia yrittäjiltä odotetaan ja miten yrittäjyyttä voidaan edistää yksilön ja yhteiskunnan toimesta. Ohjelman toinen teema keskittyy yritystoimintaan. Tämän osion kantavia teemoja ovat yritystoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja kasvuun liittyvät asiat. Omistajuus on myös olennainen osa yrittäjyyttä ja omistajan päätöksillä on merkittävä rooli esimerkiksi yrityksen kasvussa. Ohjelmassa paneudutaankin muun muassa omistajastrategioihin, omistajaohjaukseen ja yrityksen hallituksen toimintaan.

DI-ohjelma antaa sinulle akateemisten yrittäjävalmiuksien lisäksi tiedot ja taidot toimia monissa eri työtehtävissä. Ohjelmasta valmistuneilla onkin hyvät valmiudet yritysten uudistamis-, kehittämis- ja johtotehtäviin.

Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelmaan haetaan hyvin monenlaisilla taustoilla. Kiinnostus yrittämiseen, yrittäjämäiseen toimintatapaan ja yritysten kehittämiseen on vahvuus, joka ylläpitää motivaatiotasi opintojen aikana.

Ohjelmaan voi hakea monella eri tutkinnolla, eikä sinulla välttämättä tarvitse olla kokemusta yrittäjyydestä.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia.

Mitä Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Kaksi opiskelijaa kertoo opiskelusta Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelmassa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Opintojesi aikana perehdyt yrittäjyyden teoreettiseen taustaan, yrittäjyysilmiön eri osa-alueisiin ja yrittäjyyden edistämiseen. Myös yrityksen perustamista sekä yritystoiminnan kehittämistä, uudistamista ja yrityksen kasvua käsitellään ohjelmassa monipuolisesti. Saat erinomaiset valmiudet tunnistaa ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja opit ymmärtämään ja analysoimaan yritysten menestystä. Opit myös hallitsemaan erilaisia yritystoiminnan johtamistilanteita.

Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Maisteriohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman opinnot koostuvat ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuaineopinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Aiemmista opinnoistasi riippuen opintoihin saattaa sisältyä myös pieni määrä täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa sinulle DI-opinnoissa tarvittavat pohjatiedot.

right

Huomioithan, että ohjelman ydinopintoihin on tulossa sisällöllisiä muutoksia lukuvuodelle 2024–2025. Samalla ohjelman nimi muuttuu Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelmaksi, joka kuvaa paremmin ohjelman sisältöä.

Opetus ja opiskelu

left

Ohjelman opetus järjestetään Lahden kampuksella. Halutessasi voit hyödyntää LUTin monitieteistä tarjontaa ja suorittaa yksittäisiä kursseja tai sivuaineen myös Lappeenrannan kampuksella.

Tutkinto on suunniteltu opiskeltavaksi kahdessa vuodessa, mutta tarvittaessa voit aikatauluttaa opinnot omaan aikatauluusi sopivaksi. Tutkinnon suoritat tuotantotalouden koulutusohjelmassa, joka on valittu useasti suomalaisen yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi.

Keräämme säännöllisesti palautetta aiempien vuosikurssien opiskelijoilta. Palautteen pohjalta ohjelma on rakennettu niin, että syventymisopinnot ovat kaikille samat, ja valinnanvapaus toteutuu ydin- ja sivuaineopinnoissa. Näin pääset etenemään selkeitä askelmerkkejä pitkin kohti diplomi-insinöörin tutkintoa.

Yliopistossa opiskelu on melko joustavaa: päätät itse tavoiteaikataulustasi, jonka avulla voit vaikuttaa opintojen kuormittavuuteen. Opiskelijoinamme onkin niin työssä olevia, osa-aikaisesti työskenteleviä kuin täysipäiväisiä opiskelijoita. Tyypillisesti valtaosa opinnoista suoritetaan työn ohessa, mutta diplomityön ja opintojen viimeistelyä varten saatetaan ottaa opintovapaata.

Hyödynnämme laajasti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisen tapoja ja panostamme vuorovaikutteiseen opetukseen. Opiskelijamme arvostavatkin erityisesti luentojen yhteydessä käytäviä keskusteluja, joissa kokeneen osallistujajoukon kokemuksia peilataan opeteltaviin asioihin.

Lähiopetuksen lisäksi hyödynnämme esimerkiksi opetusvideoita, lukemista ohjaavia kyselyitä ja testejä sekä erilaisia ryhmissä ja yksin tehtäviä harjoitustöitä. Samalla kun käytössä olevan teknologian kehittyminen monimuotoistaa oppimisen tapoja, mahdollistaa se myös ryhmätöiden tekoa omalta paikkakunnalta käsin. Työn ja opiskelun yhteensovittamista helpottaa se, että voit kytkeä opinnot omiin työtehtäviisi esimerkiksi harjoitustöiden kautta.

right

Ohjelman oppitunnit toteutetaan pääosin perjantaisin ja lauantaisin. Muista valinnoistasi (sivuaine, täydentävät kurssit) riippuen osa opinnoistasi saattaa sijoittua myös muille viikonpäiville. Tämä on hyvä huomioida, kun suunnittelet opintojasi.

DI-ohjelmassa opiskelu vaatii sekä aikaa että vaivannäköä. Pakollista läsnäoloa vaativia kursseja on vähän (tai ei ollenkaan), mutta opinnot sisältävät runsaasti erilaisia harjoituksia, ryhmätöitä ja tenttejä. Osallistuessasi lähiopetukseen saat luennoilta myös sen annin, jota opiskelijakollegasi voivat oman kokemuksensa pohjalta tarjota.

Jos opintojen kuormittavuus mietityttää, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Video: Opiskelija ja professori kertovat opiskelusta Yrittäjyyden maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

Uramahdollisuudet

left

Yliopistolähtöinen yrittäjyys on yhä suuremmassa roolissa talouden kehityksessä.

Yrittäjyys läpäisee yhteiskunnan toiminnan rakenteita yhä moninaisemmin ja nousee koko ajan suurempaan rooliin. Yrittäjä on talouden keskeinen toimija perustamalla yrityksiä ja tuomalla markkinoille uusia innovaatioita. Työntekijöiden halutaan toimivan yrittäjämäisemmin. Yrittäjyyskasvatus on jo osa lastenkin arkea uudistuneen opetussuunnitelman myötä. Omistaminen ja omistajaosaamisen puute koetaan haasteeksi pk-sektorin kehitykselle, ja myös rahoituksen ja yrittäjyyden edistämiseen tarvitaan korkeakoulututkinnon suorittaneita ihmisiä.

Yrittäjyyden diplomi-insinöörinä sinulla on osaaminen yrittäjyyden ymmärtämiseen, oman yritystoimintasi kehittämiseen ja liiketoiminnan johtamiseen. Tämän lisäksi ovet ovat avoinna erilaisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä, kehitysyhtiöissä, rahoituslaitoksissa ja oppilaitoksissa. Ohjelmasta valmistuneiden työnimikkeitä ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, talousjohtaja ja projektijohtaja.

Yrittäjyyden opinnot kattavat laajasti yhteiskunnallisia ilmiöitä, ja siksi täysin tyypillistä yrittäjyyden DI-opiskelijan urapolkua onkin vaikea kuvata. Aiheen ajankohtaisuus ja merkityksellisyys luovat pohjan hyvin erilaisten tavoitteiden toteuttamiseen. Vuosien saatossa opiskelijamme ovat perustaneet menestyviä yrityksiä, välittäneet osaamistaan eteenpäin bisnesenkeleinä ja hallitusammattilaisina sekä toimineet pankeissa ja rahoituslaitoksissa yrityssektorin asiantuntijoina. Lisäksi opiskelijoitamme on sijoittunut oppilaitoksiin opettajiksi ja he ovat toimineet kuntasektorin asiantuntija- ja päättäjätehtävissä.

right

Ohjelman opinnot tukevat myös suuremmissa yrityksissä toimivien urapolkuja antamalla kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen toiminnasta ja toiminnan ohjauksesta. Yrittäjille ohjelma on tarjonnut mahdollisuuden omaksua uusia oppeja, luoda verkostoja ja panostaa esimerkiksi sivuopintojen kautta substanssiosaamisen kehittämiseen yrityksen toiminnan kannalta merkittävällä alueella (esimerkkeinä cleantech tai biotalous).

Yliopistot ovat nousseet keskeisiksi yrityshautomoiksi. Yrittäjäksi tähtäävälle yliopisto tarjoaakin loistavat mahdollisuudet menestyksellisen yritystoiminnan luomiselle ja kehittämiselle. Yliopistossa törmäävät uudet ideat, eri aineiden ja erikoistumisalojen asiantuntijat ja opiskelijat sekä näihin teemoihin kytkeytyvät yritykset. Yliopisto-opiskelu on mahdollisuus verkottua yrittäjämäisesti ja muodostaa moniosaavia start up -tiimejä, kehittää omaa ideaa eteenpäin kohti yritystoiminnan käynnistämistä ja hyödyntää näissä prosesseissa yliopiston uusinta tietoa ja osaamista. Yrittäjyyden opintojen kursseilla on myös mahdollista testata omaan liiketoimintaan liittyviä ideoita ja suunnitelmia.

Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen -maisteriohjelma, yhteystiedot

left

Tekniikan suomenkielisten ohjelmien hakijaneuvonta:

hakijapalvelut@lut.fi
puh. +358 40 029 5130
 

Katso myös