Junior University on osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa. Vuodesta 2012 toimineen LUMA-keskus Saimaan toiminta jatkuu osana Junior University -kokonaisuutta. 

Ota yhteyttä

Nina Kykkänen

Palvelupäällikkö, Oppilaitosyhteistyö (JU-tiimin esihenkilö)
Perusopetuksen kaupunkiyhteystyöt: Uniori, Universoma
Lukioyhteistyö

Leena Ikonen

Valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
LUMATIKKA+ -hanke
MyTech-vierailut (LUT)
LUMA-paku -hanke

Nina Herttuainen

LABin kouluyhteistyön koordinointi
Tiedeluokka Polku
MyTech-vierailut (LAB)

Päivi Kuosmanen

Lukioyhteistyö

Johanna Naukkarinen

Valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
LUMA-Suomi verkoston johtokunnan jäsen

Tarja Sipiläinen

ABB-luokkavierailut

Maiju Rintakumpu

VakaDigi-hanke
LUMA-paku -hanke Lahden seudulla
VIRION-hanke

Anni-Elina Leinonen

TeknoTET-EK -hanke

Hankkeet

LUMA-paku

LUMA-paku on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jossa kehitetään liikkuvaa LUMA-toimintaa eli tiede- ja teknologiakasvatusta vietynä suoraan sen kohderyhmille: kouluihin, päiväkoteihin ja yleisötapahtumiin.

Hankkeen toteutustapana on laajamittainen, useita eri työpajateemoja sisältävä kiertue. Kiertueen aktiivisinta vaihetta varten on tarkoitus hankkia ja varustaa toimintaan soveltuva kulkuneuvo (todennäköisesti leasing-henkilöauto). Toimintaa pilotoidaan keväällä 2023 ja pääosa kiertueesta toteutetaan lukuvuonna 2023-24.

Junior LAB

Junior LAB-hankkeen tarkoitus on innostaa entistä enemmän lapsia, nuoria sekä LABin eri alojen opiskelijoita tieteen ja teknologian oppimiseen ja harrastaneisuuteen, sekä herättää uutta kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan ratkaisuna nykyhetken sekä tulevaisuuden yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Hanke toteutetaan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tiede- ja teknologiakasvatuksen katto-organisaatiossa eli Junior Universityssa Etelä-Karjalan kulttuurirahaston vuonna 2022 myöntämällä kärkihankeapurahalla.

VakaDigi

VakaDigi-hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalista osaamista, laajentaa monilukutaidon/mediaosaamisen ja uusien teknologioiden käyttöä. Hanke toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä. Hankeen rahoittaa Opetushallitus.

LUMATIKKA+

LUMATIKKA+ on suositun LUMATIKKA-täydennyskoulutuksen päivitetty ohjelmakokonaisuus matematiikan opetukseen ja oppimiseen. Keskiössä uudistetussa ohjelmassa ovat matematiikan laaja-alainen perusosaamisen kehittäminen, erityispedagogiikka ja monipuolinen arviointi. Koulutus on suunniteltu opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

LUMAn lumoa

LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMAn lumoa -hankkeessa toteutetaan täydennyskoulutuksia eheyttävästä opetuksesta. Junior University osallistuu myös jatkohankkeeseen, missä opettajien verkkokursseja täydennetään lähikoulutuksilla mm. opintokäynteihin liittyen. Hanketta rahottaa Opetushallitus.

TeknoTET-EK

TeknoTET-EK on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jolla luodaan tutustumisväyliä tekniikan työelämään sekä peruskoululaisille että toisen asteen opiskelijoille.

TyöMAA

TyöMAA on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa innostetaan ja motivoidaan lukiolaisia matematiikan opiskeluun eri alojen työelämäesimerkkien ja -yhteyksien avulla.