Junior University on osa LUMA-keskus Suomi -verkostoa. Vuodesta 2012 toimineen LUMA-keskus Saimaan toiminta jatkuu osana Junior University -kokonaisuutta. 

Ota yhteyttä

left

Annamaria Mustonen

Perusopetukseen integroitu tiede- ja teknologiakasvatus
LUTin lukioyhteistyön koordinointi
LPR lukioiden tiedelinjayhteistyö
Yhteistyö kuntien koulutoimen kanssa (Uniori, Universoma)
right

Leena Ikonen

Valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
LUMAn lumoa -hanke
MyTech- vierailut (LUT)
LUMA-paku -hanke
left

Johanna Naukkarinen

Valtakunnallinen LUMA-yhteistyö
LUMA-Suomi verkoston johtokunnan jäsen
right

Nina Herttuainen

LABin kouluyhteistyön koordinointi
Tiedeluokka Polku
MyTech-vierailut (LAB)
Junior LAB -hanke
left

Päivi Kuosmanen

LUTin kouluyhteistyötiimin esihenkilö
Lahden JunnuYliopisto
LUMA-Suomi verkoston johtokunnan varajäsen
right

Tarja Sipiläinen

ABB-luokkavierailut
left

Maiju Rintakumpu

VakaDigi-hanke
LUMAn lumoa -hanke

Hankkeet

LUMA-paku

LUMA-paku on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama hanke, jossa kehitetään liikkuvaa LUMA-toimintaa eli tiede- ja teknologiakasvatusta vietynä suoraan sen kohderyhmille: kouluihin, päiväkoteihin ja yleisötapahtumiin.

Hankkeen toteutustapana on laajamittainen, useita eri työpajateemoja sisältävä kiertue. Kiertueen aktiivisinta vaihetta varten on tarkoitus hankkia ja varustaa toimintaan soveltuva kulkuneuvo (todennäköisesti leasing-henkilöauto). Toimintaa pilotoidaan keväällä 2023 ja pääosa kiertueesta toteutetaan lukuvuonna 2023-24.

Junior LAB

Junior LAB-hankkeen tarkoitus on innostaa entistä enemmän lapsia, nuoria sekä LABin eri alojen opiskelijoita tieteen ja teknologian oppimiseen ja harrastaneisuuteen, sekä herättää uutta kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan ratkaisuna nykyhetken sekä tulevaisuuden yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Hanke toteutetaan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tiede- ja teknologiakasvatuksen katto-organisaatiossa eli Junior Universityssa Etelä-Karjalan kulttuurirahaston vuonna 2022 myöntämällä kärkihankeapurahalla.

VakaDigi

VakaDigi-hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalista osaamista, laajentaa monilukutaidon/mediaosaamisen ja uusien teknologioiden käyttöä. Hanke toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä. Hankeen rahoittaa Opetushallitus.

LUMAn lumoa

LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMAn lumoa -hankkeessa toteutetaan täydennyskoulutuksia eheyttävästä opetuksesta. Junior University osallistuu myös jatkohankkeeseen, missä opettajien verkkokursseja täydennetään lähikoulutuksilla mm. opintokäynteihin liittyen. Hanketta rahottaa Opetushallitus.

TeknoTET-EK

TeknoTET-EK on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jolla luodaan tutustumisväyliä tekniikan työelämään sekä peruskoululaisille että toisen asteen opiskelijoille.

TyöMAA

TyöMAA on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa innostetaan ja motivoidaan lukiolaisia matematiikan opiskeluun eri alojen työelämäesimerkkien ja -yhteyksien avulla.