Siirtohaku on tarkoitettu yliopiston vaihtoa hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina. Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää aiemman opiskeluoikeuden.

Toisessa suomalaisessa yliopistossa kandidaatin tutkintoa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus, voivat päästä hakemuksesta LUT-yliopiston opiskelijaksi ilman valintakokeita siirtohaussa. Kaikki hakuehdot täyttäviä hakijoita valitaan kuhunkin koulutusohjelmaan enintään 5.

Vuoden 2024 siirtohaun aikataulu on:

  • Hakuaika alkaa 2.5.2024 klo 8.00
  • Hakuaika päättyy 16.5.2024 klo 15.00
    • Kaikki siirron edellyttämät opinnot tulee olla suoritettuna ja opintosuoritusote niistä toimitettuna viimeistään 14.6.2024 klo 15.00 mennessä LUTiin haettaessa.
  • Siirtohaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 4.7.2024
  • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00
  • Opiskeluoikeus alkaa 1.8.2024
  • HUOM! Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää siirron perusteena olleen opiskeluoikeuden aiemman lukukauden päättyessä (31.7).

Yliopistojen siirtohaussa voi hakea yhteen LUTin suomenkielisistä kandidaattiohjelmista.

Hakulomake yliopistojen siirtohakuun löytyy Opintopolku.fi -palvelusta hakuaikana. Lomake aukeaa 2.5.2024 klo 8.00. Hakukohteet on nimetty siten, että hakukohteen nimen alussa on sana "Siirtohaku".

Jos hakija hakee ohjelmasta, jossa opetuskieli ei ole ollut suomi, tulee hakijan osoittaa suomen kielen taito.

Katso alakohtaiset hakuehdot

Tutustu koulutusohjelmiin