Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Ohjelman opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa työn ohessa.
left

Energia vaikuttaa kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa, ja moderni elämä olisi mahdotonta ilman energiatekniikkaa. Nyt ja tulevaisuudessa suomalainen yhteiskunta ja teollisuus tarvitsevat kustannustehokasta energiaa. Samalla on huolehdittava, että energiantuotannon ympäristövaikutukset eivät kasva liian suuriksi.

Mitä energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja tutkijaopettaja kertovat opiskelusta EnTeDI-maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmassa saat syvälliset tiedot energiataloudesta, hukkalämmön hyödyntämisestä, projektityöskentelystä, energiatehokkuudesta ja -markkinoista. Lisäksi ymmärrät erilaisten energiantuotantomuotojen periaatteet ja sen miten ne nivoutuvat toisiinsa. Kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun ymmärtäminen ovat myös keskeisiä teemoja.

Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, energiatekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Tutkinnon yleisiä aihepiirejä ovat energiatalous, projektityöskentely, energian hallinta ja energiatehokkuus energian käytön näkökulmasta.

right

Opetus ja opiskelu

left

Opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa työn ohessa. OKM:n tavoiteaika ylemmälle korkeakoulututkinnolle on kaksi vuotta, mutta ohjelman voi hyvin suorittaa myös esimerkiksi kolmessa vuodessa.

Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusta, kuten videoluentoja, verkossa palautettavia etätehtäviä, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä verkossa ja verkkoseminaareja, jotta opinnot voi suorittaa suurelta osin paikasta riippumatta.

Ohjelman syventymisopinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna.

right

Lähiopetuspäiviä on vain muutamia lukuvuodessa, pääsääntöisesti arkipäivisin. Arvioitu lähiopetuksen määrä on uusien opiskelijoiden orientaatio ja keskimäärin 5–6 lähipäivää lukuvuodessa (n. 8 tuntia per kerta).

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia. Ohjelma sopii erityisen hyvin opiskelijoille, joilla on aikaisempia opintoja energiatekniikasta, esimerkiksi voimalaitosten ja erilaisten komponenttien perusteet, termodynamiikka, virtaustekniikka.

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen. Arvioimme koulutuksemme laatua useiden seurantamenettelyjen ja palautekanavien kautta (mm. opintojaksopalaute, valmistuneiden palaute, alumnipalaute, opinnäytetyönantajapalaute).

Uramahdollisuudet

Energiatekniikan diplomi-insinöörille on useita mahdollisia urapolkuja.

Voit olla yrittäjä, tutkija, tehdä töitä isossa tai pienessä yrityksessä tai valtionhallinnossa.

Valmistuttuasi omaat vahvan teknologisen pohjan ja osaat soveltaa teorioita käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Energiatekniikalta valmistuneet diplomi-insinöörit työskentelevät monissa eri työtehtävissä.

Katso myös