right

Tietojohtamisen tiimi tutkii tietotyötä, tietoprosesseja, tietojohtamista ja tiedolla johtamista, liiketoiminta-analytiikkaa, tietopääomaa, sosiaalista pääomaa ja luottamusta, uusia digitaalisia organisoimisen tapoja, työn tulevaisuutta sekä tietoperustaista arvonluontia ja innovaatiotoimintaa.

left

Tutkimusaiheet

  • Tietotyö ja tietotyöntekijöiden hyvinvointi
  • Tietoprosessit, tietojohtamisen käytännöt ja niiden merkitys organisaation suorituskyvylle
  • Tietopääoma ja tietoperustainen arvonluonti
  • Liiketoiminta-analytiikkakyvykkyydet ja uudet datavetoiset liiketoimintamallit
  • Luovuus, uuden tiedon luominen ja innovaatiot
  • Luottamus ja sen dynamiikka organisaatioissa ja liiketoiminnassa
  • Tulevaisuuden tietotyö ja uudet digitaaliset organisoitumismuodot

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös