Uusiutuviin energialähteisiin perustuva ilmastoneutraali energiajärjestelmä toimii pääasiassa aurinko- ja tuulivoimalla. Eri alojen yhteen liittäminen energia- ja materiaaliverkostojen välillä onnistuu vihreän vedyn ja hiilidioksidin avulla. Teollinen tuotanto perustuu tulevaisuudessa massatuotettuun modulaariseen power-to-x-teknologiaan (P2X), joka mahdollistaa päästöttömien polttoaineiden, kemikaalien, materiaalien ja ruoan tuotannon paikasta riippumatta.

GREENRENEW-tutkimusalusta mallintaa energiamurroksen polkuja, kehittää kustannustehokkaita P2X-teknologioita ja -konsepteja ja tuo esille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimme myös kehittyvää P2X-ekosysteemiä kokonaisuutena ja arvioimme sovellusten ympäristökestävyyttä varmistaaksemme mahdollisimman myönteiset ympäristövaikutukset. Ratkaisuja todentamalla ja osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun edistämme yhteiskunnan kaikkien alojen irtautumista hiilestä.

Yhteystiedot

GREENRENEW tutkimusalusta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita