Tällä sivulla

left

Yritysten koot vaihtelevat yhden miehen yrityksestä suuriin monen tuhannen työntekijän yrityksiin. Keskeinen ajatus on verkostoitua samankaltaisten yritysten kanssa, sekä hyötyä yhteistyöstä yritysten sekä LUT-yliopiston teräsrakenteiden laboratorion tutkimustuloksista ja testauspalveluista.

HRO Suunnittelufoorumin toiminta-ajatukseen kuuluu:

 • Tuottaa uutta tutkimustietoa suomalaisen teollisuuden käyttöön (tutkimusprojektit ja HRO:n omat tutkimustyöt ja opinnäytteet)
 • Välittää osallistujille uusinta tutkimustietoa vuosittain järjestettävillä teemapäivillä tai koulutuksissa
 • Muodostaa yritysryhmiä, jotka perustavat yhteisiä tuotekehitysprojekteja yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi
 • Toteuttaa Suomen hitsaavan teollisuuden kannalta tärkeitä tutkimushankkeita mm. Business Finlandin, aluekehitysrahastojen, EU:n ja Suomen Akatemian rahoittamana
 • Antaa virikkeitä yrityskohtaisten palvelututkimusten ja koulutuspäivien perustamiseen
 • Välittää uusin tarpeellinen tutkimustieto maailmalta koitimaiselle teollisuudelle (International Institute of Welding, IIW)
right

Ajankohtaista

HRO Suunnittelufoorumin teemapäivät

Ke-To 28.-29.8.2024 - Turku, Kakolanmäki & M/S Viking Grace

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Jäsenyys

left

HRO Suunnittelufoorumin jäsenyyden etuja:

 • tutkimuslaitosten omia tutkimustuloksia ja kansainvälisiä merkittäviä tuloksia esitellään yrityksille vuosittaisilla HRO Suunnittelufoorumin teemapäivillä
 • jäsenyritykset saavat kaikki IIW:n (International Institute of Welding) julkaisut heti tuoreeltaan käyttöönsä, sekä aikaisempien vuosien teemapäivien esitelmät
 • HRO Suunnittelufoorumi on tärkeä verkostoitumisreitti ja teemapäivillä myös sosiaalinen rooli
 • HRO Suunnittelufoorumin jäsenmaksuilla teetetään yhteisestä aiheesta kiinnostavia DI-töitä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Teräsrakenteiden laboratoriossa, tavoitteena on yksi työ joka toinen vuosi
 • jäsenyrityksille tarjotaan ensisijaisesti ilmaisia kandidaatin opinnäytetöitä
 • jäsenyritykset pääsevät vaikuttamaan opetuksen ja tutkimuksen suuntaamiseen
 • opiskelijat tutustuvat yrityksiin ja päinvastoin
 • jäsenyritykset saavat alennuksen tutkimuslaitosten palvelututkimuksessa ja heidän tarpeensa priorisoidaan muita korkeammiksi
 • tutkimushankkeissa kehitetyt analyysi- ja mitoitusohjelmistot pyritään saamaan kaikkien HRO Suunnittelufoorumin jäsenyritysten käyttöön
 • mahdollisuus liittyä rinnakkaisfoorumeihin (SHY) alennettuun hintaan

Jäsenistö

HRO Suunnittelufoorumiin kuuluu yli neljäkymmentä jäsenyritystä, jotka ovat kaikki vaativien metallirakenteiden ja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen tai kehittämiseen keskittyneitä yrityksiä. Lisäksi HRO-verkostoon kuuluu myös materiaalien toimittajia, laskenta-, mittaus- ja tarkastuspalveluja tuottavia yrityksiä sekä tuotteiden rakennuttajia ja asiakkaita. Näin ollen edustettuna on koko metallirakenteiden tuotantoketju.

HRO Jäsenyritykset

HRO Jäsenyritykset

Historiaa

HRO Suunnittelufoorumi on perustettu vuonna 1992 LUT-yliopiston teräsrakenteiden laboratoriossa kohtauspaikaksi hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille.

Foorumi tunnettiin pitkään nimellä Hitsattujen Rakenteiden Optimointi (HRO)-foorumi. Foorumin liittyessä Suomen hitsausteknillisen yhdistyksen (SHY) koordinoimaan Hitsaus- ja liittämisinstituuttiin vuoden 2002 alussa, otettiin käyttöön nimi Suunnittelufoorumi kuvaamaan paremmin laajentunutta sisältöä. Foorumi onkin laajentunut kattamaan myös muita kuin hitsattuja rakenteita, vaikka edelleen hitsatut rakenteet ovat foorumin ydinaluetta.

Jäsenyrityksiin kuuluu vaativien metallirakenteiden ja -materiaalien suunnitteluun, valmistukseen tai kehittämiseen keskittyneitä yrityksiä. Yritysten koot vaihtelevat yhden miehen yrityksestä suuriin monen tuhannen työntekijän yhtiöihin. Keskeinen ajatus on verkostoitua samankaltaisten yritysten kanssa ja hyötyä yhteistyöstä yritysten sekä LUT:n teräsrakenteiden laboratorion tutkimustuloksista ja testauspalveluista.

Keskeinen ajatus on, että mukana olevilla yrityksillä on yhteisiä teknisiä haasteita, joita voidaan ratkoa yhdessä yritysten erilaisista taustoista ja toimialoista huolimatta. Toinen tärkeä tavoite on yhteistyöverkoston luominen. HRO:n tutkimuksissa on saatu merkittäviä tuloksia etenkin väsymismitoitukseen ja väsymiskestävyyteen liittyen. Viime vuosina merkittävässä osassa on olleet lujat teräkset.

HRO Suunnittelufoorumi kokoontuu vuosittain HRO Teemapäiville, jossa esitellään alan johtavien asiantuntijoiden toimesta vaativien rakenteiden suunnittelun kannalta olennaisia ja viimeaikaisia tuloksia.

Yhteystiedot

Tutustu myös