LUT-yliopisto linjaa laatupolitiikassaan yliopiston toimintaa ja kehittämistä ohjaavat periaatteet:

  • Yliopisto toteuttaa tehtäviään ja toimintojaan arvojensa ja strategiansa mukaisesti, henkilöstön ja opiskelijoiden työhyvinvointia edistävästi.
  • Yliopiston toiminta ja johtaminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.
  • Yliopistossa ylläpidetään laadunhallintajärjestelmää, joka varmistaa, että yliopisto voi suorittaa tehtävänsä vastuullisesti, läpinäkyvästi, tehokkaasti ja korkealaatuisesti ja sisäisten sekä ulkoisten sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen.

Rehtori vastaa laatujärjestelmän kokonaisuudesta, mutta kaikilla yliopistoyhteisön jäsenillä on omat laadunhallintaan liittyvät vastuut oman tehtävänsä ja roolinsa mukaisesti.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, on itsenäinen virasto, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Karvi on toteuttanut syksystä 2005 lähtien korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointeja. Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta, toimivuutta ja vaikuttavuutta.

Auditoinnin lähtökohtana on arviointimenettely ja kriteeristö, joka pohjautuu eurooppalaisiin laadunvarmistuksen periaatteisiin.

Karvi on ENQA:n (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ja INQAAHE:n (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) jäsen sekä kuuluu eurooppalaisten korkeakoulujen arvioitsijoiden rekisteriin EQAR:iin (European Quality Assurance Register for Higher Education).

Arviointikeskuksen nimittämä kansainvälinen auditointiryhmä on auditoinut Lappeenrannan teknillisen yliopiston laadunhallintajärjestelmän keväällä 2021. Auditoinnin perusteella LUTin laadunhallintajärjestelmä täyttää laadunvarmistusjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta 16.6.2027 saakka.

LUTin ulkoista auditointia käsittelevä auditointiraportti on julkaistu arviointikeskuksen julkaisusarjassa.