left

European University, our present, your future

LUT-yliopisto on jäsenenä EULiST-allianssissa (European Universities Linking Society and Technology). EULiST perustettiin tukemaan pitkän tähtäimen yhteistyötä koulutuksen, tutkimuksen, innovaation ja yhteiskunnan palvelemisen aloilla. EULiST on yksi viidestäkymmenestä Eurooppalaiset yliopistot -verkostosta (European Universities Initiative).

Syksyllä 2023 LUT-yliopisto ja yhdeksän muuta EULiST-yliopistoa aloittivat pitkäaikaisen yhteistyön uuden eurooppalaisen yliopiston perustamiseksi. Projektilla on 18 miljoonan euron rahoitus neljäksi vuodeksi. Toiminta alkoi virallisesti 1.11.2023. 

EULiST-jäsenyys avaa uusia Euroopan laajuisia yhteistyömahdollisuuksia opiskelijoille ja henkilökunnalle opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisten aloitteiden piirissä.

right
EULIST - European Universities Linking Society and Technology

Keitä me olemme?

200 000
opiskelijaa
20 000
henkilöstön jäsentä
10
yliopistoa

Miksi EULiST?

left

Yhteiskunnan ja teknologian linkittäminen on keskeinen aihe monissa verkoston aloitteissa. Yhteiskunta ja teknologia liittyvät toisiinsa. Yhteiskunta luo tarvetta teknologisille muutoksille, ja teknologiset edistysaskeleet vaikuttavat yhteiskunnan kehittymiseen.

EULiST tunnistaa tarpeen kouluttaa yksilöitä, jotka ymmärtävät tulevaisuuden teknisiä kysymyksiä sekä yhteiskunnallisia puitteita ja ulottuvuuksia, joihin teknologiaratkaisuita suunnitellaan. EULiST tukee tieteen, tekniikan, matematiikan ja yhteiskuntatieteiden integraatiota ja ristipölytystä.

EULiST on paljon enemmän kuin projekti – se on jäsenyliopistojen perustavanlaatuista muutosta 

Uusi eurooppalainen yliopisto auttaa LUTia menestymään tulevaisuudessa. Tiivis yhteistyö lisää kaikkien EULiST-yliopistojen vetovoimaa. Kymmenen yliopiston on helpompaa houkutella uusia opiskelijoita ja tarjota mielenkiintoisia urapolkuja kuin yhden yliopiston.

EULiST pyrkii luomaan ainutlaatuisen, luovan ja akateemisen kestävän kehityksen ekosysteemin. Jotta ideoita voidaan jakaa yhteiskunnan, tieteen ja teknologian välillä, EULiST aikoo: 

  • tukea moni- ja poikkitieteellistä oppimista, tutkimusta ja tavoittavuutta
  • tuoda esiin, edistää ja valvoa kestäviä käytäntöjä
  • osallistua SDG-tavoitteiden saavuttamiseen Euroopassa ja maailmalla
  • mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisen ja vuorovaikutuksen yhteiskunnan kanssa EULiST-kampuksen, digitaalisen hubin, Agora for Education -alustan, tutkimus ja innovaatio -akatemian (ERIA) sekä Co-creation-klusterin kautta. 
right
EULiST partners and locations on a map

EULiSTin missio

right
LUT University, EUList Mission
left

Eurooppalaiset yliopistot yhdistämässä yhteiskuntaa, teknologiaa ja kestävää kehitystä

EULiSTin missio on luoda eurooppalaisille arvoille perustuva eurooppalainen yliopisto, jolla on yhteinen identiteetti ja joka vastaa maailmanlaajuisiin haasteisiin. EULiST rakentaa luottamusta teknologiaa kohtaan, vauhdittaa ilmastotoimia ja vahvistaa sosiaalista yhtenäisyyttä perustamalla toimintansa sloganille "our present, for your future" – meidän nykyisyytemme, sinun tulevaisuutesi.

EULiST-yliopistot yhdistävät vahvuusalueensa, jotta ne voivat tarjota nopeasti käyttöön otettavia, innovatiivisia ja käytännöllisiä ratkaisuja. Ne muodostavat yhdessä hubeja, jotka luovat synergiaa yliopistojen välille ja toteuttavat EU:n European Strategy for Universities 2022 -strategiaa. 

EULiST on valinnut fokusalueekseen kestävyyden. Tarkoituksena on yhdistää tiede, teknologia sekä insinööritieteet ja matematiikka (STEM) yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden kanssa (SSH), jotta yliopistot voivat kehittää ratkaisuja suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, digitaaliseen siirtymään ja sosiaaliseen koheesioon. Tätä tarkoitusta varten EULiST kouluttaa tulevaisuuden sukupolvia haasteperustaisen oppimisen kautta ja pyrkii näin rakentamaan kestävämpää ja maailmanlaajuisesti sitoutunutta Eurooppaa.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Partnerit