Tällä sivulla

LUT-yliopiston yhteiskuntatieteellisen alan koulutusohjelmaan haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

LUTin yhteiskuntatieteillä on kaksi hakukohdetta:

  • Yhteiskuntatieteet, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
  • Viestintätieteet, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) tutkinnon jälkeen myös maisterin (YTM) tutkinnon.

Ajankohtaista

  • Todistusvalinnat on julkaistu 23.5.2024.
  • Vuoden 2024 valintakoetta koskevat tiedot on julkaistu.

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on päättynyt.

Seuraava hakuaika on 11.3.2025 klo 8.00 - 25.3.2025 klo 15.00. Opinnot alkavat syksyllä 2025.

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot.

Valintamenettely

Yhteiskuntatieteiden ja viestintätieteiden hakukohteissa on samat valintaperusteet.

Opiskelijavalinnat tehdään todistusvalinnan ja valintakoevalinnan perusteella. Hakija otetaan automaattisesti huomioon em. valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti. Ensin täytetään ylioppilastodistuksen perusteella valittavien valintajono ja tämän jälkeen pelkän valintakoemenestyksen valittavien valintajono.

Hakulomake

Samalla hakulomakkeella haetaan kaikkiin yhteishaun hakukohteisiin ja löydät sen Opintopolku -palvelusta hakuaikana. Lomakkeen linkki on aktiivinen haun ollessa käynnissä.

Valintakoe

Tällä kokeella haetaan LUT-yliopiston yhteiskunta- ja viestintätieteisiin.

Koe järjestetään fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena ke 5.6.2024 klo 12-16. Saavuthan viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista paikalle.

Koevastaukset kirjoitetaan käsin, joten ota kokeeseen mukaan lyijytäytekynä tai lyijykynä ja teroitin sekä pyyhekumi.

Kokeessa voi olla käsitteiden määrittelyä, monivalintatehtäviä, erilaisten aineistojen tulkintaa ja esseetehtäviä. Kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon, joka on käytössäsi koko kokeen ajan. Aineistosta osa voi olla suomeksi ja osa englanniksi, mutta koevastaukset kirjoitetaan suomeksi. Ennalta määrättyä koekirjallisuutta ei ole.

Voit osallistua valintakokeeseen, jos sinua ei ole jo valittu todistusvalinnassa ylempään hakukohteeseen. Ilmoita hakulomakkeella osallistutko kokeeseen Lappeenrannan vai Lahden kampuksella. Ilmoitus on sitova, joten et voi vaihtaa sitä hakuajan päätyttyä Opintopolussa 27.3.2024 klo 15.00. Lahden kampuksella kokeeseen voi osallistua enintään 250 hakijaa, joten paikkojen täytyttyä voit valita hakulomakkeella vain Lappeenrannan.

Valintakokeeseen ei tule kutsua.

Todistusvalinnan tulokset

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan valtakunnallisen aikataulun mukaisesti. Lopulliset todistusvalintojen alhaisimmat pistemäärät selviävät valintaprosessin päätyttyä, kun valintakoevalinta ja mahdolliset hyväksymiset varasijoilta on tehty.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Lue lisää Korkeakoulujen yhteishaun valintojen tuloksista Opintopolussa.

Koevalinnan tulokset

Koevalinnan tulokset julkaistaan valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Lopulliset koevalintojen alhaisimmat pistemäärät selviävät valintaprosessin päätyttyä, kun mahdolliset hyväksymiset varasijoilta on tehty.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Katso lisää Korkeakoulujen yhteishaun valintojen tuloksista Opintopolussa.

Aikaisemmat valintakokeet

LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmat alkoivat syksyllä 2023.

    Yhteiskuntatieteiden ja viestintätieteiden kandidaattiohjelmat

    LUTin yhteiskuntatieteiden koulutus muodostaa yhdessä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa ainutlaatuisen osaamiskokonaisuuden, jolla on kysyntää yrityksissä ympäri maailman.