Tällä sivulla

LUTin yhteiskuntatieteellisen alan koulutusohjelmaan haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

LUTin yhteiskuntatieteillä on kaksi hakukohdetta:

  • Yhteiskuntatieteet, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
  • Viestintätieteet, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Koulutusohjelmaan hyväksytyt opiskelijat saavat automaattisesti oikeuden suorittaa yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) tutkinnon jälkeen myös maisterin (YTM) tutkinnon.

Hakuaika

Yhteishaun hakuaika on 15.3.–30.3.2023 klo 15.00 syksyllä 2023 alkaviin opintoihin. Huomioi kellonaika - lähetä hakemus klo 15.00 mennessä, jotta olet haussa mukana.

Kuka voi hakea?

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot.

Valintamenettely

Molemmissa hakukohteissa on samat valintaperusteet.

Opiskelijavalinnat tehdään todistusvalinnan ja valintakoevalinnan perusteella. Hakija otetaan automaattisesti huomioon em. valintaryhmissä hakukelpoisuutensa mukaisesti. Ensin täytetään ylioppilastodistuksen perusteella valittavien valintajono ja tämän jälkeen pelkän valintakoemenestyksen valittavien valintajono.

Hakulomake

Samalla hakulomakkeella haetaan kaikkiin yhteishaun hakukohteisiin. Löydät hakulomakkeen Opintopolku -palvelusta hakuaikana. Lomakkeen linkki aktivoituu 15.3.2023 klo 8.00.

Valintakoe 7.6.2023

Tällä kokeella haetaan LUT-yliopiston yhteiskunta- ja viestintätieteisiin.

Koe järjestetään fyysistä läsnäoloa vaativana kokeena ke 7.6.2023 klo 12-16. Koevastaukset kirjoitetaan käsin, joten ota kokeeseen mukaan lyijykynä tai lyijytäytekynä sekä pyyhekumi.

Kokeessa on käsitteiden määrittelyä ja essee. Kysymykset perustuvat kokeessa jaettavaan aineistoon, joka on käytössäsi koko kokeen ajan. Aineistosta osa on suomeksi ja osa englanniksi, mutta koevastaukset kirjoitetaan suomeksi. Ennalta määrättyä koekirjallisuutta ei ole.

Voit osallistua valintakokeeseen, jos sinua ei ole jo valittu todistusvalinnassa ylempään hakukohteeseen. Ilmoita hakulomakkeella osallistutko kokeeseen Lappeenrannan vai Lahden kampuksella. Ilmoitus on sitova, joten et voi vaihtaa sitä hakuajan päätyttyä Opintopolussa 30.3.2023 klo 15.00. Lahden kampuksella kokeeseen voi osallistua enintään 250 hakijaa, joten paikkojen täytyttyä voit valita hakulomakkeella vain Lappeenrannan.

Valintakokeeseen ei tule kutsua.

Yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelmat

LUT aloittaa yhteiskuntatieteiden koulutuksen syksyllä 2023. Uusi koulutus muodostaa yhdessä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa ainutlaatuisen osaamiskokonaisuuden, jolla on kysyntää yrityksissä ympäri maailman.