Kaikille avoimet MOOC-verkkokurssit

Curious people change the world

LUT-yliopisto tarjoaa maksuttomia kahden opintopisteen laajuisia verkkokursseja (massive open online course eli MOOC) Climate Action -teemalla.

Kurssit järjestetään englanniksi, ja ne voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. Aiheet liittyvät toisiinsa, ja parhaan oppimiskokemuksen saa käymällä kurssit järjestyksessä ensimmäisestä aloittaen.

Suoritetut opintopisteet voidaan lukea osaksi LUTin opintoja.

Opintotarjonta

Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport
Free LUT MOOC, 2 ECTS credits

Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport käsittelee ratkaisukeskeisesti pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen.

Kurssin aihetta lähestytään kolmen teeman kautta:

➔ ilmastonmuutos
➔ YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030)
➔ energiajärjestelmät

Hiilijalanjäljen korostamisen sijaan kurssilla tuodaan esille hiilikädenjälkiä eli LUTissa kehitettyjä ratkaisuja hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi.

Ilmoittaudu osoitteessa lut.fi/mooc.

Climate Action – Power-to-X
Free LUT MOOC, 2 ECTS credits

Valta on käsissämme. Kysymys kuuluu, mitä vallalla teemme.

Climate Action – Power-to-X tarkastelee, miten voimme vastata maailman kasvavaan veden, ruoan, polttoaineen ja raaka-aineiden tarpeeseen käyttämättä juurikaan muuta kuin uusiutuvaa energiaa ja ympäröivää ilmaa.

Power-to-X tarkoittaa, että kestävä sähkö yhdistetään kemian perusteknologioihin ja luodaan tuotteita tai energiaratkaisuja uudelleen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kestävä tulevaisuus voidaan muotoilla uudella tavalla yhdistämällä power-to-x-huippututkimusta ja olemassa olevaa tieteellistä osaamista. Power-to-x-ratkaisuja voi soveltaa lähes rajattomasti.

Oivalla mahdollisuutesi ilmastotekoihin.

» Katso esittelyvideo 

Ilmoittaudu osoitteessa lut.fi/mooc.

Climate Action – Sustainable Design and Production
Free LUT MOOC, 2 ECTS credits

Joka tuotteella on tarinansa.

Climate Action – Sustainable Design and Production tarkastelee tuotteen tarinaa materiaalivalinnasta ja tuotesuunnittelusta valmistukseen, käyttöön ja elinkaaren päähän saakka.

Voimme vaihtaa ilmastoahdistuksen ilmastotekoihin uudenlaisen osallisuuden kautta: voimme ymmärtää ja hallita valintojamme ja tiedostaa niiden seuraukset.

Kaikkeen tähän tarvitsemme elinkaariajattelua ja sopivia kestävyyskriteereitä ostohetkellä. Kestävien tuotteiden valitseminen on tärkeämpää ja vaikeampaa kuin koskaan. Kuluttajina tekemämme valinnat vaikuttavat tuotantotrendeihin ja kestävyystavoitteiden saavuttamiseen.

Luodaan kestävä tulevaisuus puhtaalta pöydältä.

» Katso esittelyvideo

Ilmoittaudu osoitteessa lut.fi/mooc.

Yhteyshenkilö

LUT MOOC -projektin johtaja,
koulutuksesta vastaava vararehtori
Jaana Sandström
jaana.sandstrom@lut.fi
+358 40 571 6197