Biorefineries-maisteriohjelma

Uusiutuvien raaka-aineiden käyttö teknisten ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaan on keskeinen tapa hillitä ilmastonmuutosta ja säästää väheneviä luonnonvaroja.

Biojalostamoihin liittyy laaja kirjo teknologioita ja materiaaleja. Opinnot toteutetaan etäopiskeluna, joka ei riipu ajasta tai paikasta.Ohjelma on suunniteltu työelämässä oleville, ja opinnot voi sopeuttaa omaan elämäntilanteeseen. 

Ohjelma on käytännön vastaus elinikäisen oppimisen haasteeseen. Opiskelijat erikoistuvat biojalostamon tuotteisiin ja prosesseihin.

Biorefineries-maisteriohjelma on englanninkielinen.

Biorefineries-maisteriohjelma

Tutkinto
Master of Science in Technology

Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)

Kesto
2 vuotta

Opiskelukieli
Englanti

Akateeminen yksikkö
LUT School of Engineering Science

Seuraava vuosittainen hakuaika
2.12.201922.1.2020 klo 15:00

Jatkuva hakuaika (rolling admission)
1.9.2018−31.5.2019