Kevyesti kasvuun - Yrityksen sisäisellä Startup -ajattelulla kohti kokeilevaa ja tuottavaa työelämää

Hankkeen tavoitteena on rohkealla kokeilukulttuurilla sitouttaa yritystenhenkilöstöä parantamaan yrityksien kehittämis-kyvykkyyttä, tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kokeilukulttuurilla tarkoitetaan Startup-ajattelun nopeaa ideointia ja kokeiluja, ja kiinnitetään huomiota asenteisiin ja kehitetään uusia toimintamalleja, jotta saadaan vahvistettua työn merkityksellisyyden ja työn hallinnan tunnetta. Kehittämiskohteina ovat mm. digitalisaation, verkostomaisen toimintaympäristön, tiimioppimisen, muutosjohtamisen, innovaatiotoiminnan sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin haasteita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritykset, jotka tarvitsevat tukea teknologian haltuunotossa tai uudistumista toimintatavoissaan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Hankkeen tuloksina yrityksiin saadaan mm. yrittäjämäistä tiimikulttuuria ja yhteiskyvykkyyttä innovaatioihin, kumppanuus-verkostoja ja osaamista verkostotoimintaan. Lisäksi henkilöstö kykenee tunnistamaan tietoteknisten työkalujen tuomia mahdollisuuksia, ja kynnys uudenlaisen arvontuotannon ideoitiin ja kokeiluun madaltuu. Työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ohjataan työntekijöitä kiinnittämään huomiota henkilökohtaisella ja tiimitasolla työhyvinvoinnin objektiivisten mittareiden kautta tunnistamaan omaa hyvinvointiaan, työhyvinvoinnin merkitystä työn tuottavuuteen ja omaan jaksamiseen työssä.

Tämä hanke toteutetaan neljän maakunnan alueella: Pirkanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Toteuttajat ovat Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Kevyesti kasvuun hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella
Rahoittaja: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hankeaika: 01.02.2017-31.1.2019.

Lisätiedot:

Prof. Paavo Ritala
LUT                                                                                                         
040 833 5852
paavo.ritala@lut.fi

Projektipäällikkö Jyri Vilko
LUT
0400 919 230
jyri.vilko@lut.fi