Työn imu tietotyön murroksessa (2017-2018)

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää malli työn imun syntymekanismeista sekä sen tukemisesta ja johtamisesta uuden työn epätyypillisissä työsuhteissa. Hankkeessa kerätään määrällistä (kyselytutkimukset) ja laadullista (haastattelut, havainnointi) aineistoa edelläkävijäyritysten digitaalisilla alustoilla epätyypillisissä työsuhteissa olevilta asiantuntijoilta sekä perinteisessä palkkatyössä työskentelevältä vertailuryhmältä. Kohdeyritykset hyötyvät tuloksista osana omaa kehittämistyötään.

Yhteistyökumppanit ovat Työsuojelurahasto, TEK, Solved ja Transfluent.

Lisätietoa:

Tutkimushankkeen johtaja Kirsimarja Blomqvist, kirsimarja.blomqvist@lut.fi
Projektipäällikkö Laura Olkkonen, laura.olkkonen@lut.fi