Älykkäiden koneiden laboratorio

LUT Koneen Älykkäiden koneiden laboratorio tutkii ja kehittää energiatehokkaita tehonsiirtoja ja automaatiota liikkuviin työkoneisiin ja teollisiin prosesseihin.

Laboratorion osaamisalueita ovat erityisesti mekatroninen koneensuunnittelu virtuaalitekniikkaa ja simulaattoreita hyödyntäen sekä vaativa teollisuusrobotiikka. Laboratoriolla on pitkä tutkimusyhteistyökokemus teollisuuden kanssa ja se on osallistunut myös merkittäviin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin erityisesti robotiikan alueella.

Laboratoriosta on saanut alkunsa myös spin-off -yritys MeVEA Oy, joka tuottaa edistyksellisiä liikkuvien työkoneiden simulaattoriratkaisuja niin teollisuuden kuin koulutuskeskusten tarpeisiin. Yksi laboratorion ydintehtävistä on kaupallistaa sen tutkimustuloksia sekä spin-off -yritysten että olemassa olevien teollisuuskumppaneiden kautta.

Älykkäiden koneiden laboratorion tutkimuspalveluja teollisuudelle

  • hydrauliset ja hybriditehonsiirrot työkoneissa
  • liikkuvien työkoneiden simulointi
  • liikkuvien työkoneiden automatisointi, ohjausjärjestelmät ja käyttöliittymät
  • vaativien teollisuusrobottijärjestelmien kehittäminen
  • erikois- ja työkonerobotiikka
  • teollisuusrobottien kalibrointi ja radansuunnittelu

Laboratoriolla on hyvät mittaus- ja prototyyppitestausvalmiudet hydraulijärjestelmille aina 50 kW:n tehoon asti. Yksikkö voi kehittää kokonaisia reaaliaikaisia konesimulaattoreita erilaisille liikkuville työkoneille, kuten metsäkoneet, kaivos- ja maansiirtokoneet, nosturit jne.

Laboratoriolla on käytössään simulaattorilaboratorio, joka on varustettu neljällä 3D-projektioseinällä, kuusivapausasteisella liikealustalla ja kuljettajan pään paikannusjärjestelmällä. Simulointimalleihin voi liittää erilaisia asiakkaan omia fyysisiä ohjausjärjestelmiä rajapinnan kautta. 

Lisäksi yksiköllä on valmiudet kehittää teollisuusrobotteihin ohjelmointiin ja kalibrointiin liittyviä erikoisratkaisuja, jotka parantavat robotin tarkkuutta ja helpottavat niiden ohjelmointia. Tätä tarkoitusta varten laboratoriolla on käytössään kattavat teollisuus-PC -laitteistot ja niiden ohjelmointiosaaminen.

Kansainvälinen menestyjä

Laboratoriolla on kansainvälisesti merkittävää tutkimus- ja kehitysosaamista sen ydinosaamisalueilla. Se on kansainvälisesti verkottunut ja saanut erinomaisia arvioita kansainvälisissä arvioinneissa.

Yksikkö pyrkii aktiivisesti Suomen Akatemian huippuyksiköksi osana LUT:n ja Aalto-yliopiston tutkimusryhmien perustamaa ViDIMS –konsortiota (ViDIMS=VIrtual Design of Machine Systems and Structures).

Mielenkiintoisia innovaatioita

Laboratoriolla on jo pitkät perinteet uusien innovaatioiden luomisesta täysin uusille teollisuuden aloille opiskelijatöiden kautta. Näillä uusilla aloilla on helpompi testata eri tekniikoita, sillä käyttäjäkunta ei ole sitoutunutta olemassa oleviin tekniikoihin. Esimerkkeinä aidon liiketuntuman ja vuorovaikutteisuuden tuottavat rallipeli- ja ratsastussimulaattorit. Nämä idearikkaat sovellukset on toteutettu mekatronisin ratkaisuin, joten kehitetty tekniikka on sovellettavissa varsin mainiosti myös perinteisempien teollisuudenalojen tarpeisiin.

Lisätiedot

LUT Kone
Professori Heikki Handroos
p. 040 510 7599

Tutkimusteknikko Juha Koivisto
p. 040 727 2731

etunimi.sukunimi@lut.fi

Ota yhteyttä

professori Heikki Handroos
p. 040 510 7599
heikki.handroos@lut.fi