Kuitukomposiittilaboratorio

LUT:n Kuitukomposiittilaboratorio on komposiittitutkimukseen keskittynyt yksikkö, joka kehittää energia- ja materiaalitehokkaita jatkojalostusmenetelmiä teollisuuden tarpeisiin.  

Tutkimuksen painopistealueita ovat mm. erilaiset komposiittimateriaalit, materiaalitehokkaiden tuotteiden valmistus ja mallinnus sekä energiatehokkaat valmistusmenetelmät.

Kuitukomposiiteilla ratkaisuja energia- ja materiaalitehokkuuteen

Kuitukomposiittilaboratorion tutkimuslaitteisto mahdollistaa komposiittimateriaalien valmistettavuuden ja materiaaliominaisuuksien monipuolisen ja laaja-alaisen tutkimuksen.

Komposiittivalmistuksen ekstruusiolaitteistolla testataan uusia tulevaisuuden raaka-aineita, parannetaan nykyisten komposiittien materiaalikoostumuksia sekä tutkitaan, miten uusia tuotteita voidaan valmistaa energiaystävällisemmin ja materiaalit paremmin hyödyntäen.

Monipuolisilla materiaalitestauslaitteistoilla, kuten aineenkoestus- ja palontestauslaitteistoilla, analysoidaan valmistettujen komposiittituotteiden materiaaliominaisuudet, ja kehitetään niistä entistä parempia ja tarkoituksenmukaisempia.

Esimerkkejä kuitukomposiittilaboratorion laitekannasta

 • Ekstruusiolaitteisto
 • Ruiskuvalukone
 • Aineenkoestuslaitteisto
 • Palotestauslaitteisto
 • Agglomerointilaitteisto
 • Nopeutetun säärasituksen xenon-testilaitteisto
 • NIR-muovianalysaattori
 • Kuumakuivaus- ja lämpökäsittelylaitteisto
 • Painekäsittelylaitteisto
 • Puulevyjen valmistuslaitteisto
 • CNC-työstökeskus
 • Terien mittalaitteet

Lisätietoja:

LUT Kone
Professori Timo Kärki
p. 040 770 8791

Laboratorioinsinööri Marko Hyvärinen
p. 040 590 8471

etunimi.sukunimi@lut.fi

Ota yhteyttä

professori Timo Kärki
p. 040 770 8791
timo.karki@lut.fi