LUT tohtorikoulu

LUT-yliopisto profiloituu erityisesti kansainvälisesti korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja tohtorikoulutukseen.

LUT tohtorikouluun kuuluvat yliopiston akateemisissa yksiköissä toimivat tohtoriohjelmat:

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma
Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma
Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma

Kaikki yliopiston tohtorikoulutettavat kuuluvat tohtoriohjelmansa kautta LUT tohtorikouluun. Yliopistostamme valmistuu vuosittain noin 40 tohtoria.

LUT tohtorikoulun tavoitteena on mm.

  • lisätä tohtorikoulutuksen suunnitelmallisuutta ja laadukkuutta
  • levittää hyviä käytänteitä ja
  • tehostaa kansainvälistä liikkuvuutta sekä verkottumista

LUT tohtorikoulua johtaa tutkimuksesta vastaava vararehtori apunaan tohtorikoulun johtoryhmä. Jokaisella tohtoriohjelmalla on oma vastuuhenkilönsä.

Tohtorikoulutuksensa aikana opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa saavuttaakseen sen piirissä valmiudet itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Koulutus koostuu valmiustaidoista, tieteen- ja tutkimusalan opinnoista sekä tieteellisestä tutkimuksesta. Opintojen laajuus on 40 opintopistettä.

   Hakeminen

Avoimet paikat nuoremman tutkijan työsuhteeseen.

Nuoremman tutkijan tehtävään liittyy aina jatko-opiskeluoikeuden hakeminen erikseen.

Katso lisätietoja opiskeluoikeuden hakemisesta.

Yhteystiedot

LUT tohtorikoulu
koulutuskoordinaattori Sari Damstén
puh. +358 40 0176 701
doctoral.studies@lut.fi