LUT Junior University

LUTilla on tehty oppilaitosyhteistyötä jo pitkään. ABB-luokan toiminta käynnistyi syksyllä 2000 ja on tähän mennessä tavoittanut huikeat 12 000 lasta ja nuorta. LUMA–keskus Saimaa on järjestänyt koululaistoimintaa vuodesta 2012. Tavoitteena on lisätä oppilaiden kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellistä alaa kohtaan.

Show the way. Never follow.

Kesällä 2017 lanseerasimme LUT Junior University -nimikkeen kattamaan kaiken yhteistyömme lasten ja nuorten parissa.

Samalla käynnistyi LUTin ja Lappeenrannan kaupungin koulutusyhteistyön toimintamalli LUT Junior University - Lappeenranta, joka on osa koulujen opetussuunnitelmia. Sisällöt on suunniteltu yhteistyössä esikoulu-, alakoulu-, yläkoulu- ja lukio-opettajien kanssa ja ne pohjautuvat LUTin strategian kolmeen painopistealueeseen: puhdas energia, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys.

LUTin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen LUMA-keskus Saimaa vastaa valtakunnallisen LUMA-keskus Suomi -verkoston toiminnasta Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Keskus järjestää vuosittain StarT-festarit, opintokäyntejä erityisesti Lappeenrannan ulkopuolelta tuleville koululaisryhmille, tiede- ja teknologiakerhoja, tiedeleirejä ja kursseja sekä erilaisia tiedetapahtumia.   

LUTin sähkötekniikan koulutusohjelman kokeellisen fysiikan luokka, eli ABB-luokka, on suunniteltu tukemaan lukion ja peruskoulun oppilaiden fysiikan opetusta.

Ota yhteyttä, jos toivot vierailua yliopistolla tai haluat suunnitella yhteistyötä kanssamme!

 

 

Ota yhteyttä

Laura Jouhkimo
koordinaattori,
LUT Junior University -Lappeenranta
Laura.Jouhkimo@lut.fi
puh. +358 50 307 5942

Leena Ikonen
koordinaattori, LUMA-keskus Saimaa
Leena.Ikonen@lut.fi
puh. +358 46 923 4523

Seuraa meitä