Tällä sivulla

Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva koulutus luovat uskoa epävarmoina aikoina. Ne auttavat ratkaisemaan ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tutustu tieteellisiin ratkaisuihimme ja tule mukaan merkitykselliseen työhön.

Suomalaisyliopistot toteuttivat vuosina 2020–2022 vastinrahallisen varainhankintakampanjan, jonka perusteella Suomen valtio pääomittaa yliopistoja. Keräysaika päättyi 30.6.2022. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Varainhankinnan uutisia

Tieteelliset ratkaisumme

Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Toimimme kansainvälisessä ympäristössä, mutta tiedostamme myös mahdollisuutemme tukea kotipaikkojemme elinvoimaisuutta.

Näin lahjoitat

Lahjoita yksityishenkilönä

Varainhankintakampanjaan voivat tehdä lahjoituksia yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt. Rahalahjoitus osoitetaan yleisesti LUT-yliopiston toimintaan ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja.

left

Yli 10 000 euron lahjoitukset

Vähintään 10 000 euron lahjoituksissa lahjoittajalla on kuitenkin mahdollisuus kohdentaa lahjoitus valitsemalleen LUTin koulutusalalle, tekniikkaan tai kauppatieteeseen.

10 000 euron ja sitä suuremmat lahjoitukset tehdään lahjakirjalla, jossa tuodaan ilmi myös mahdollinen koulutusalakohdennus. Allekirjoitettu lahjakirja toimitetaan yliopiston varainhankinnan yhteyshenkilölle ja lahjoitussumma maksetaan LUT-yliopiston tilille FI24 5000 0120 4469 26 (OKOYFIHH).

Verovähennysoikeus yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoituksissa

Tuloverolain (1535/1992) mukaan yhteisöjen tekemät 850–250 000 euron lahjoitukset, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen ovat verovähennyskelpoisia. Lue lisää yhteisön verovähennysoikeudesta Verohallinnon sivuilta.

Yksityishenkilö tai kuolinpesä voi vähentää ansiotuloistaan rahalahjoituksen, jonka tarkoituksena on edistää tiedettä tai taidetta. Vuoden aikana tehdyt lahjoitukset, joiden kokonaissumma on 850  euroa tai enintään 500 000 euroa, ovat verovähennyskelpoisia. Yliopisto ilmoittaa Verohallinnolle vähennyskelpoisista lahjoituksista. Lue lisää yksityishenkilöiden verovähennysoikeudesta Verohallinnon sivuilta.

right

Alle 10 000 euron lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona. Tehdessäsi lahjoituksen tilisiirtona, maksa lahjoitussumma LUT-yliopiston tilille FI24 5000 0120 4469 26 (OKOYFIHH). Muista mainita viestikentässä nimesi, yhteystietosi (puhelinnumero tai sähköposti) sekä sana "Vastinrahalahjoitus". 

Muu tieteen tukeminen

Yritysten on mahdollista tukea tieteellistä tutkimustamme myös tutkimusyhteistyön eri muodoin. Perus- tai jatko-opiskelijoillemme tarkoitettuja apurahoja on mahdollisuus kohdentaa LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön kautta. 

Keräyslupa

LUT-yliopistolla on poliisihallituksen 27.5.2020 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupanumero RA/2020/607. Kerätyt varat käytetään yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen.

Ota yhteyttä