students on Lappeenranta campus
Julkaistu 8.9.2023
Päivitetty 11.9.2023

Mentorointi tarkoittaa kahden henkilön – aktorin ja mentorin – välistä vuorovaikutussuhdetta. LUTin mentorointiohjelmassa alumnit auttavat opiskelijoita kehittämään työelämävalmiuksiaan sekä tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan. Mentoroinnin onnistuminen edellyttää molempien osapuolten aktiivisuutta, sitoutuneisuutta, avoimuutta ja luottamusta.

Viime vuonna mukana olleet aktorit, Katariina Timonen, Wojciech Mojsiejuk ja Aleksi Kananen, kertovat, että mentorointiohjelma on auttanut heitä tunnistamaan omaa osaamistaan ja kartoittamaan kiinnostavia urapolkuja.

left

Mentorointiohjelmassa omaa osaamista oppii tunnistamaan ja sanoittamaan

Neljännen vuoden kauppatieteiden opiskelija Katariina Timonen haki LUTin mentorointiohjelmaan tavoitteenaan jäsentää ja kartoittaa omaa osaamistaan sekä erilaisia uravaihtoehtoja.

”Halusin saada konkreettisia vinkkejä siihen, mitkä kaikki suunnat työelämässä voisivat olla mahdollisia ja mitkä niistä sopisivat juuri minulle.” 

Mentoroinnin aikana Timonen asetti tavoitteita sekä itsenäisesti että yhdessä mentorinsa kanssa. Päämäärätietoisen yhteistyön avulla hän löysi itsestään vahvuuksia, jotka olivat aiemmin jääneet huomaamatta.

"Löysin itsestäni vahvuuksia sellaisista ominaisuuksista, joihin en ollut aiemmin osannut kiinnittää huomiota", Timonen kiteyttää.

Yhteistyö mentorin kanssa oli Timosen mukaan selkeää ja johdonmukaista. Oma-aloitteisuus, tapaamisiin valmistautuminen ja ennakkoon sovitut aihealueet ohjasivat prosessia tavoitteiden mukaisesti.

”Olen utelias, joten kyselin matalalla kynnyksellä mentorini näkemyksiä erilaisiin asioihin.”

Mentorin tuki auttoi Timosta tunnistamaan ja vahvistamaan omia ajatuksiaan ja uratavoitteitaan. 

”Mentorini johdatti minua ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, ja jokaisessa tapaamisessa oivalsin tai opin jotain uutta.”

right
Katariina Timonen
Mentorini johdatti minua ajattelemaan asioita uusista näkökulmista.
Katariina Timonen
left
Wojciech Mojsiejuk
Tavoitteenani oli saada tietoa työelämämahdollisuuksista, jotta pystyn suunnittelemaan omaa urapolkuani Suomessa.
Wojciech Mojsiejuk
right

Mentorointi auttaa tutustumaan suomalaisen työelämän mahdollisuuksiin

Data-Centric Engineering -maisteriohjelman opiskelija Wojciech Mojsiejuk lähti mukaan mentorointiohjelmaan ymmärtääkseen paremmin suomalaisen työelämän käytänteitä ja laajentaakseen ammatillista verkostoa Suomessa.

”Tavoitteenani oli saada tietoa työelämämahdollisuuksista, jotta pystyn suunnittelemaan omaa urapolkuani Suomessa valmistumisen lähestyessä.”

Mojsiejukin mukaan yhteistyö mentorin kanssa tarjosi hänelle arvokasta tietoa erilaisista uramahdollisuuksista sekä Suomessa että kansainvälisillä työmarkkinoilla. Lisäksi hän sai käytännön vinkkejä oman työskentelynsä tueksi.

”Keskustelimme hyvin monenlaisista aiheista, ja mentorini kertoi monipuolisesti kokemuksistaan hänen työuransa eri vaiheissa. Sain häneltä vinkkejä myös työnhakuun, mikä on helpottanut sopivan työpaikan löytämistä”, Mojsiejuk kertoo.

Mojsiejuk suositteleekin LUTin mentorointiohjelmaa erityisesti kansainvälisille opiskelijoille.

”Mentoroinnin avulla työelämän mahdollisuuksia pääsee tarkastelemaan ja tutkimaan tuetusti.”

Katariinan, Wojciechin ja Aleksin vinkit muille aktoreille:

1. Varmista, että sinulla on kuukausittain tarpeeksi aikaa varattuna mentorointiohjelmaa varten.
2. Varaa hakuvaiheessa aikaa sopivan mentorin löytämiseen.
3. Määritä selkeät tavoitteet ennen ohjelman alkua – mitä haluat saavuttaa ohjelman aikana ja kuinka paljon olet valmis tekemään töitä sen eteen.
4. Ole avoin, aktiivinen ja oma-aloitteinen: pyri aktiiviseen ja avoimeen keskusteluyhteyteen.
left

Mentorin tukemana voi kehittää itsetuntemusta ja rohkeutta alan asiantuntijana

LUTin mentorointiohjelma tarjosi viime syksynä valmistumisen kynnyksellä olleelle kauppatieteiden opiskelijalle Aleksi Kanaselle neuvoja oikea-aikaisesti opiskelujen päättymisen ja työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen.

”Viime syksynä tavoitteenani oli valmistuminen ja mielenkiintoisen, oman alan työpaikan löytyminen. Mentorointiohjelmassa pääsin pohtimaan ammatillista osaamistani sekä sain neuvoja siihen, miten osaamista voi kehittää myös työelämässä”, Kananen kuvailee.

Oman osaamisen tunnistamisen ja rohkeuden merkitys esimerkiksi työnhaussa konkretisoitui mentorin tuella.

”Mentorini vahvisti käsitystäni erityisesti siitä, että vastavalmistuneellakin on jo asiantuntijan taidot olemassa; niiden takana pitää vain osata seistä ja ne täytyy osata nostaa esiin oikealla tavalla.”

Vaikka tavoitteena ollut mielenkiintoinen oman alan työpaikka varmistui Kanasen kohdalla jo ennen mentorointiohjelman alkua, yhteistyö mentorin kanssa tarjosi runsaasti uusia näkökulmia henkilökohtaiseen urasuunnitteluun ja työelämässä kehittymiseen.

”Mielestäni oli kiinnostavaa kuulla, millaiselle urapolulle muut ovat samalla koulutustaustalla lähteneet”, Kananen kertoo.

right
Aleksi Kananen
Mielestäni oli kiinnostavaa kuulla, millaiselle urapolulle muut ovat samalla koulutustaustalla lähteneet.
Aleksi Kananen

Lisätietoja

LUT Alumni Relations

Palvelu