LUT-yliopisto tarjoaa osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa hanketta avoimen yliopiston joustavina etäopintoina opintojaksoja, jotka tukevat työelämän nopeaa tarvetta vetyteknologiaosaamisen lisäämisessä materiaali- ja valmistustekniikan keinoin. Opintojen kautta osallistuja saa kokonaiskuvan ilmastomuutokseen vaikuttavista eri tekijöistä. LUT-yliopiston tavoitteiden mukaisesti opinnoilla tuetaan kestävän kehityksen periaatteiden edistämistä tuotantoyrityksissä.

Voit valita kestävän kehityksen periaatteita sekä sovelluksia käsittelevät MOOCit, konetekniikan DI-tutkintoon kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa näistä pienen osaamiskokonaisuuden.

Parhaiten opinnot soveltuvat kaikille niille riittävän lähtötason omaaville yliopisto-opinnoista kiinnostuneille, joilla on jokin tekniikan alan AMK- tai kanditutkinto, mutta opinnot ovat avoimia myös muille teemasta kiinnostuneille.

Opiskelet hyödyntäen etäopetusmateriaaleja ja verkkoympäristöjä. Jos olet lähellä Lappeenrannan kampusta, voit myös halutessasi osallistua lähiopetustapahtumiin, kuten harjoitusryhmiin. Mahdolliset laboratorioharjoitukset toteutetaan lähiopetuksena korkean teknologian tiloissa Lappeenrannassa.

Opinnoissa tarvitaan englannin kielen taitoa, sillä oppimateriaali on pääosin englanniksi. Opetuksessa käytetään sekä suomea että englantia kohderyhmän mukaisesti.

Opintoja on tarjolla yhdessätoista eri opintojaksossa yhteensä 55 opintopistettä. MOOCien laajuus on yhteensä 6 opintopistettä.

Opintojaksot ovat osa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa MARIT (MAteriaalit ja Reliabiliteetti Integroituna vetyTalouden tarpeisiin) -hanketta. Koulutus on osallistujille maksutonta.

 

Jotpa

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.