LUT Avoin yliopisto

Opetus

Avoimen yliopiston opintojaksot järjestetään pääasiassa yliopiston perusopetuksen yhteydessä integroiduina opintojaksoina. Intensiivikursseja järjstetää keväisin vain matematiikasta. Käytettävät opetusmuodot ja -metodit vaihtelevat opintojaksoittain ja ne on mainittu kuvauksessa.

Koulutus vastaa tasoltaan ja suoritusvaatimuksiltaan LUT-yliopiston perusopetusta. Tarjotut opintojaksot ovat pääasiassa perus- tai aineopintoja. Joidenkin opintojaksojen opetuksen seuraaminen saattaa edellyttää lukiotason tietoja opiskeltavalta alalta. Jos opintojaksolle on esitietosuosituksena muiden opintojaksojen suorittaminen, on se mainittu kuvausten yhteydessä. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on edellytykset suoriutua opintojaksosta.

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus on mainittu kuvauksen yhteydessä. Kirjoja voi lainata LUT- tiedekirjastosta.

Tentit

Perusopetukseen integroidut opintojaksot tentitään yliopiston kuulustelujärjestyksen mukaisina tenttipäivinä. Tentteihin ilmoittaudutaan samalla, kun ostetaan tuotepaketti Sisusta. Tuotepaketissa ostetaan samalla kolme tenttikertaa, mutta voit kuitenkin ilmoittautua vain yhteen tenttikertaan kerrallaan. Mikäli mieli muuttuu, niin peru tentti-ilmoittautuminen Sisussa hyvissä ajoin ennen tenttipäivää ja sen jälkeen voit ilmoittautua toiseen tenttiin. Mikäli et perunut edellistä tentti-ilmoittautumista, niin odota, että saat kurssista hylätyn ja sen jälkeen voit ilmoittautua uuteen tenttiin. Tentti-ilmoittautuminen alkaa kuukausi ennen tenttipäivää.  Jälki-ilmoittautuminen tenttiin maksaa 40 €.

Tenteissä noudatetaan yliopiston kuulusteluja koskevia ohjeita.

Tentit arvostellaan arvosteluasteikolla kiitettävä 5, erittäin hyvä 4, hyvä 3, erittäin tyydyttävä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty 0. Arvostelu voi olla myös hyväksytty tai hylätty ilman arvosanaa.

Tenttien tulokset = kurssin arvosana tallennetaan Sisu-opiskelijarekisteriin noin kuukauden kuluessa tenttipäivästä. Arviointeja voi kysyä myös avoinyliopisto@lut.fi

Opintorekisteri

Kaikki avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset kirjataan yliopiston Sisu-opintorekisteriin.

Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat kirjautua Sisuun ja tulostaa sieltä opintorekisteriotteen. Otteen voi pyytää myös sähköpostilla avoinyliopisto@lut.fi