LUT Avoin yliopisto

Opetus

Avoimen yliopiston opintojaksot järjestetään pääasiassa yliopiston perusopetuksen yhteydessä integroiduina opintojaksoina. Intensiivikursseja järjstetää keväisin vain matematiikasta. Käytettävät opetusmuodot ja -metodit vaihtelevat opintojaksoittain ja ne on mainittu kuvauksessa.

Koulutus vastaa tasoltaan ja suoritusvaatimuksiltaan LUT-yliopiston perusopetusta. Tarjotut opintojaksot ovat pääasiassa perus- tai aineopintoja. Joidenkin opintojaksojen opetuksen seuraaminen saattaa edellyttää lukiotason tietoja opiskeltavalta alalta. Jos opintojaksolle on esitietosuosituksena muiden opintojaksojen suorittaminen, on se mainittu kuvausten yhteydessä. Opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on edellytykset suoriutua opintojaksosta.

Kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus on mainittu kuvauksen yhteydessä. Kirjoja voi lainata LUT- tiedekirjastosta.

Tentit

Perusopetukseen integroidut opintojaksot tentitään yliopiston kuulustelujärjestyksen mukaisina tenttipäivinä. Niihin ilmoittaudutaan yliopiston opintotoimistoon opinto(at)lut.fi vähintään viikkoa ennen tenttiä. Jälki-ilmoittautuminen tenttiin maksaa 40 €.
Kuulustelujärjestyksen mukaisiin tentteihin voivat ilmoittautua ne avoimen yliopiston opiskelijat, jotka ovat käyneet ko. opintojakson avoimessa yliopistossa ja maksaneet kurssimaksun.  

Tenteissä noudatetaan yliopiston kuulusteluja koskevia ohjeita.

Tentit arvostellaan arvosteluasteikolla kiitettävä 5, erittäin hyvä 4, hyvä 3, erittäin tyydyttävä 2, tyydyttävä 1 ja hylätty 0. Arvostelu voi olla myös hyväksytty tai hylätty ilman arvosanaa.

Tenttien tulokset = kurssin arvosana tallennetaan Sisu-opiskelijarekisteriin noin kuukauden kuluessa tenttipäivästä. Arviointeja voi kysyä myös avoinyliopisto@lut.fi

Opintorekisteri

Kaikki avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset kirjataan yliopiston Sisu-opintorekisteriin.

Myös avoimen yliopiston opiskelijat voivat kirjautua Sisuun ja tulostaa sieltä opintorekisteriotteen. Otteen voi pyytää myös sähköpostilla avoinyliopisto@lut.fi