Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lappeenranta
Hakuaika
1.12.2022–18.1.2023 klo 15
Lisätiedot
Ohjelman opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna työn ohessa.
left

Energia vaikuttaa kaikkeen toimintaan yhteiskunnassa, ja moderni elämä olisi mahdotonta ilman energiatekniikkaa. Nyt ja tulevaisuudessa suomalainen yhteiskunta ja teollisuus tarvitsevat kustannustehokasta energiaa. Samalla on huolehdittava, että energiantuotannon ympäristövaikutukset eivät kasva liian suuriksi.

Mitä energiatekniikan EnTeDi-maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja tutkijaopettaja kertovat opiskelusta EnTeDi-maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Energiatekniikan EnTeDI-ohjelmassa saat syvälliset tiedot energiataloudesta, hukkalämmön hyödyntämisestä, projektityöskentelystä, energiatehokkuudesta ja -markkinoista. Lisäksi ymmärrät erilaisten energiantuotantomuotojen periaatteet ja sen miten ne nivoutuvat toisiinsa. Kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun ymmärtäminen on opetuksen avainsanoja.

Energiatekniikan EnTeDi-maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Energiatekniikan EnTeDI-maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Tutkinto koostuu ydinopinnoista, energiatekniikan syventymisopinnoista, sivuopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Tutkinnon yleisiä aihepiirejä ovat energiatalous, projektityöskentely, energian hallinta ja energiatehokkuus energian käytön näkökulmasta.

Digitaalisten sivuaineiden tarjonta on kasvamassa. Jos ei olemassa olevasta tarjonnasta löydy sopivia sivuaineita, voit suorittaa pitkän syventymisaineen, jolloin sivuainetta ei tarvitse enää suorittaa. Tällöin valitaan digikursseja siten että tutkinto täyttyy.

right

Opetus ja opiskelu

left

Opetus on järjestetty siten, että ohjelma on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna työn ohessa. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa.

Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusta, kuten videoluentoja, verkossa palautettavia etätehtäviä, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä verkossa ja verkkoseminaareja, jotta opinnot voi suorittaa suurelta osin paikasta riippumatta.

Ohjelman syventymisopinnot on mahdollista suorittaa monimuoto-opiskeluna.

right

Lähiopetuspäiviä on vain muutamia lukuvuodessa, pääsääntöisesti arkipäivisin. Arvioitu lähiopetuksen määrä on uusien opiskelijoiden orientaatio ja keskimäärin 5–6 lähipäivää lukuvuodessa (n. 8 tuntia per kerta).

Ohjelma on suomenkielinen, mutta se sisältää englanninkielisiä kursseja ja kurssimateriaalia. Ohjelma sopii erityisen hyvin opiskelijoille, joilla on aikaisempia opintoja energiatekniikasta, esimerkiksi voimalaitosten ja erilaisten komponenttien perusteet, termodynamiikka, virtaustekniikka.

Uramahdollisuudet

Energiatekniikan diplomi-insinöörille on useita mahdollisia urapolkuja.

Voit olla yrittäjä, tutkija, tehdä töitä isossa tai pienessä yrityksessä tai valtionhallinnossa.

Valmistuttuasi omaat vahvan teknologisen pohjan ja osaat soveltaa teorioita käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Energiatekniikalta valmistuneet diplomi-insinöörit työskentelevät monissa eri työtehtävissä.

Katso myös