Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Hakuaika
1.12.2022–18.1.2023 klo 15
Lisätiedot
Ohjelma soveltuu erinomaisesti työn ohessa suoritettavaksi.
left

JEDI-ohjelmassa voit valita syventymiskohteesi oman mielenkiintosi ja omien ammatillisten kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tarjolla on opintokokonaisuuksia mm. digitaalisesta suunnittelusta, automaatiosta, tuotannon kehittämisestä, lisäävästä valmistuksesta ja materiaalien uusimmista sovelluskohteista.

Ohjelma toteutetaan pääosin etänä tai hybridimuodossa, jolloin opiskelu työn ohessa on pyritty tekemään mahdollisimman joustavaksi. Ohjelman joidenkin opintojaksojen suoritusvaatimuksiin kuuluu kuitenkin muutamia lähipäivä, joiden aikana tehdään esimerkiksi simulointi-, mallinnus- tai laboratorioharjoituksia kampuksella, toteutetaan pienryhmäkeskusteluja tai tavataan eri opiskelijaryhmiä kaikille yhteisten seminaaripäivien merkeissä. Tarvittavat lähipäivät ja näiden lisäksi mahdolliset tenttitavat ja -päivät ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kunkin lukukauden alkua, jotta opiskelijalla on mahdollisuus sopia mahdollisesti tarvittavista työaikajärjestelyistä työnantajansa kanssa.

Opetuksen pääasiallisin toteutuskieli on englanti.

Mitä konetekniikan JEDI-maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja yliopisto-opettaja kertovat opiskelusta JEDI-maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Konetekniikan JEDI-maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijat:

 • ymmärtävät kattavasti konetekniikan sovellusalueita valituista opintokokonaisuuksista riippuen, ja yhdistämään opintokokonaisuuksien antamia tietoja muodostaen monitieteisen osaamisen,
 • osaavat työskennellä tehtäväkeskeisissä ja vuorovaikutuksellisissa suunnitteluryhmissä samalla johtaen ja halliten suunnitteluprojekteja,
 • osaavat hahmottaa loogisesti teollisuuden tutkimus- ja kehitysongelmia konetekniikan eri osa-alueilla, ja ratkaista ne kriittiseen ja innovatiiviseen ajatteluun pohjautuen,
 • ymmärtävät erityyppisten konetekniikan projektien toteuttamisen vaatiman kokonaisuuden erityispiirteineen mukaan lukien yrityslähtöisen kustannustietoisuuden, IoT-sovellusten hyödyntämisen, automatisoidun ja robotisoidun tuotteiden valmistuksen, nykyaikaisten materiaalien valinnan ja niiden käyttäytymisen mallinnuksen sekä luotettavuuteen perustuvan suunnittelun reunaehdot,
 • osaavat hyödyntää digitalisoituja suunnittelu-, simulointi- ja tuotantoympäristöjä koneenrakennuksen eri osa-alueille, mukaan lukien kestävän kehityksen näkökohdat.

Konetekniikan JEDI-maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Konetekniikan DI-ohjelman JEDI opintojen laajuus on 120 opintopistettä ja ne johtavat konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, konetekniikan syventymisopinnoista, mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Opetuksen pääasiallinen opetuskieli on englanti, mutta suomenkielisissä opintojaksojen harjoitusryhmissä voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös suomen kieltä.

JEDI-maisteriohjelman valittavissa olevat syventävät opintokokonaisuudet muodostuvat seuraavista osa-alueista:

 • Digital engineering (Digitaalinen suunnittelu)
 • Robotics and mechatronics (Robotiikka ja mekatroniikka)
 • Laser processing and additive manufacturing (Lasertekniikka ja lisäävä valmistus)
 • Welding production and metallurgy (Hitsaustekniikka ja metallurgia)
 • Steel structures (Teräsrakenteet)
 • Composites and hybrid materials (Komposiitit ja hybridi-materiaalit)
 • Sustainable manufacturing processes (Kestävän kehityksen mukaiset valmistusprosessit)
right

Uramahdollisuudet

left

LUTista valmistuneiden konetekniikan osaajien kysyntä on tasaisen vahvaa.

Valmistumisen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea hyvin moniin tehtäviin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan palveluksessa, erityisesti suomalaisen meri- ja autoteollisuuden sekä näiden alihankkijoiden tarjoamissa tehtävissä.

Koulutus on laaja-alainen antaen valmiudet sekä suunnittelu- että tuotantopainotteisiin tehtäviin. Konetekniikan diplomi-insinöörin koulutus tähtää eri teollisuuden aloilla tarvittavien tuotantokoneiden, kuljetusvälineiden, komponenttien, laitteiden ja rakenteiden sekä erilaisten kulutushyödykkeiden suunnitteluun ja valmistukseen.
 

  right

  Työtehtäviin kuuluu alkuvaiheessa yleensä suunnitteluinsinöörinä toimien koneiden, laitteiden ja komponenttien suunnittelua ja mitoitusta tai tuotantoinsinöörin tehtävissä valmistusmenetelmien tutkimista ja kehittämistä sekä niiden soveltamista tuotantoon.

  Mahdolliset tehtävät valmistumisen jälkeen ovat esimerkiksi seuraavia:

  • tuotantopäällikkö
  • suunnittelupäällikkö
  • automaation asiantuntija
  • projektipäällikkö
  • laatupäällikkö
  • tekniikan asiantuntija
  • toimitusjohtaja

  Katso myös