Valmius ymmärtää ihmisten historiaa ja toimintaa sekä niistä syntyviä yhteiskunnallisia valtarakenteita on välttämättömyys, kun uudistamme energia-, ruoka- ja vesijärjestelmiämme entistä kestävämmiksi. Ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen ei yksin riitä, jos ihminen ei itse muuta omaa toimintaansa.

Elinkeinoelämä tarvitsee yhteiskunnallista osaamista enemmän kuin koskaan. Uskomme, että saamme aikaan tarvittavia muutoksia entistä nopeammin, kun otamme ihmisen ja yhteisön näkökulman huomioon jo ongelmanratkaisun alkuvaiheessa.

Valittavanasi on kaksi yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmaa:

  • yhteiskuntatieteet ja
  • viestintätieteet

Opetus ohjelmissa alkaa syksyllä 2023, jolloin Lappeenrannan kampuksella aloittaa 40 yhteiskuntatieteiden sekä 20 viestintätieteiden kandidaattivaiheen opiskelijaa.

Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen osaamista syvennetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op).

Suomenkielisten kandidaattiohjelmien hakuaika on 15.–30.3.2023 klo 15.

left

Yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelma

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan yhteiskuntaa, yhteisöjä ja ihmistä eri näkökulmista.
right

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteet tutkivat mediaa, informaatiota ja vuorovaikutusta, viestintävälineitä sekä niiden sisältöjä.

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi säännöllisesti luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.