Marjo-Riitta Järvinen

Suunnittelupäällikkö
Strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tuki
Johtamisen palvelut
Lahti