Mikko Karhu

Mikko Karhu
Järjestelmäasiantuntija
IT
Oppimis- ja tilapalvelut
Lappeenranta