Sanna Henttonen

Sanna Henttonen
Graafinen suunnittelija
Viestintä
Viestintä
Lahti

Esittely

Visuaalisoinnit ja kiteytykset visuaalisen viestinnän keinoin.

Käyttäjälähtöinen kehittäminen ja palvelumuotoilun menetelmät.