Sanna Tomperi

Suunnittelija
Strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tuki
Johtamisen palvelut
Strateginen suunnittelu ja toiminnan ohjaus
Lahti