Tiina Rossi

Tiina Rossi
Suunnittelija
Strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tuki
Johtamisen palvelut
Lappeenranta