Tiina Rossi

Tiina Rossi
Projektisihteeri
Strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tuki
Johtamisen palvelut
Lappeenranta