Toni Haikala

Kehittämispäällikkö
Strategisen suunnittelun ja toiminnan ohjauksen tuki
Johtamisen palvelut
Lappeenranta