left

Akut ovat keskeisessä roolissa vihreässä siirtymässä, joka kattaa muun muassa fossiilisista polttoaineista luopumisen ja uusiutuvan energian varastoinnin. Euroopan komissio on määrittänyt akut strategisesti tärkeäksi arvoketjuksi, johon liittyviä investointeja ja innovointia tulee tukea. Lisäksi EU:n akkuasetus määrittää vaatimukset akkumateriaalien kierrätykselle ja Suomen kansallinen akkustrategia suunnan maamme akkualan kehittämiselle.

Kaakkois-Suomen alueelle on suunnitteilla useita akkumateriaaleihin liittyviä teollisia investointeja. Nämä tuotantolaitokset tarvitsevat kehittyneitä testaus- ja mittausmenetelmiä tuotteidensa laadun varmistamiseksi sekä edelleen kehittämiseksi. Tarpeeseen vastaamiseksi on tärkeää edistää akkuklusterin ja teollisen symbioosin syntymistä akkuarvoketjun ympärille Kaakkois-Suomessa. Hanke on investointihanke, jossa rakennetaan akkumateriaalien TKI-ympäristö LUT-yliopiston tiloihin vastaamaan yritysten tarpeisiin.

Hanke tukee alueellista kehittämistä ja vastaa Etelä-Karjalan maakunnan kehitystarpeisiin, joita ovat muun muassa kokeilualustojen/innovaatioympäristöjen kehittäminen, elinkeinoelämälähtöin en TKI-toiminta, vihreän siirtymän edelläkävijyys, uudet energiaratkaisut, vähähiilisyys, luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnon monimuotoisuus.

right

Projektin toteutusaika:
1.1.2023-31.12.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto

Yhteystiedot

Liittyvät projektit

Kumppanit