left

AkKuLOG-hanke pyrkii ennakoimaan ja suunnittelemaan akkuteollisuuden rakentamisen ja tuotannon aiheuttamia logistiikka- ja ympäristövaikutuksia kestävillä ratkaisuilla. Hanke tuottaa ratkaisumalleja, vaikutusarviointeja ja skenaarioita, joiden avulla minimoidaan monikansallisten investointien logistiikka- ja liikenneriskit, kuljetusketjujen ilmasto- ja ympäristöhaitat sekä turvallisuusuhat.

AkKuLOG-hankkeessa kehitetään mallinnuksia ja simulointeja, jotka hyödyttävät akkuteollisuutta sekä liikenne- ja logistiikka-alaa.

right

Tavoitteet

Tavoitteena on löytää kustannustehokkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Hankkeessa tutkitaan vaihtoehtoisia käyttövoimia, jakeluinfrastruktuureja ja vajaakäytössä olevien kiinteistöjen hyödyntämistä. Tulokset tarjoavat laajempaa hyödynnettävyyttä vihreiden investointien logistiikkaratkaisujen suunnittelussa, edistäen kestävää kehitystä ja alueellista kasvua.

Yhteystiedot

Kumppanit