left

Digitaaliset kaksoset simuloivat mallinnettavan kohteen luonnollista käyttöympäristöä ja työprosessia todenmukaisesti helpottaen työtekijöiden fyysistä ja psyykkistä työkuormaa. Digitaalisten kaksosten avulla voidaan siis edistää päätöksentekoa muun muassa säästämällä kustannuksia sekä tuottamalla oikea-aikaista ja läpinäkyvää tietoa työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi tueksi. Suuri osa todellisista digitaalisten kaksosten vaikutuksista toteutuu ihmisen toiminnan kautta. Tämä edellyttää muutosta organisaatiokulttuurissa ja johtamisessa, jotta ymmärrettäisiin tarkemmin, kuinka digitaalisten kaksosten hyödyt osana yritysten ja yksilöiden suorituskyvyn johtamista toteutuvat käytännössä, eli ymmärrettäisiin, missä määrin hyötyjä saadaan aikaan tehostamalla laitteita ja prosesseja sekä missä määrin puhumme organisaatiomuutoksesta ja ymmärrämme sen seurauksia.

right

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää ihmislähtöistä digitaalisten kaksosten hyödyntämistä ja kehittää osaamista siihen, miten Päijät-Hämeessä voidaan edistää digitaalisten kaksosten sosiaalisesti kestävää hyödyntämistä. Tavoitteena on siis edistää ymmärrystä siitä miten digitaalisten kaksosten hyödyntäminen vaikuttaa niitä käyttäviin ihmisiin ja miten digitaalisten kaksosten tuottaman tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa kontrobuoi edellä mainittuihin vaikutuksiin positiivisesti.

Yhteystiedot