left

Suomen kansallisessa akkustrategiassa pyritään edistämään Suomen nousua vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Akkustrategialla myös vahvistetaan yritysten ja arvoketjujen uudistumista, innovaatiotoimintaa kasvukykyä ja luodaan näin uusia työpaikkoja. Visio nostaa alan tutkimustyön ja ammattiosaajien merkityksen keskeiseksi vetovoimatekijäksi, jolla houkutellaan kansainvälisiä toimijoita Suomeen. Kaakkois-Suomessa on tehty pitkäjänteistä työtä akkuarvoketjun tueksi. Power Coast United - Kaakkois-Suomen akkuklusterihankkeen keskiössä on teollisuuspuistokonseptin rakentaminen akkualan tueksi. Akkuteollisuuden yritystoiminnan, alihankintaketjujen ja palveluntuottajien tueksi sekä hiilineutraalin kiertotalouden edistämiseksi on käynnistetty "Vihreä loikka" -hanke Kymenlaakson akkutehdashankkeiden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Kaakkois-Suomen akkuklusterin koulutushankkeessa toteutetaan valmistautumisselvitys eri koulutusasteiden akkualaan liittyvän alueellisen koulutustarpeen kartoittamiseksi sekä kehitetään monitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen osaajatarpeisiin yhteistyössä ammatillisen 2- ja 3-asteen sekä yliopistojen kanssa. Lisäksi hankkeella edistetään työelämälähtöisen opettajien täydennyskoulutusmallin kehittämistä, jolla vahvistetaan toimialat ylittävää yhteistyötä. Hankkeelle rinnakkaisena toteutetaan tutkimus- ja kehityshanke (Kaakkois-Suomen akkualan TKI-klusteri). Koulutushanketta tukee myös "Sustainable Energy Storage" -hanke, joka keskittyy energiavarastointiin ja vahvistaa energiavarastointiklusterin yritysverkostoa uusilla yrityksillä ja tutkimusverkostoilla.

right

Projektin toteutusaika:
1.1.2023-31.12.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto

Projektin tavoitteet

Kehitetään akkuteknologiateollisuuden osaajatarpeisiin vastaava monitasoinen, työelämälähtöinen koulutusmalli vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen tueksi yhteistyössä ammatillisen 2- ja 3-asteen sekä yliopiston kanssa. Myös aikuisväestön muuntokoulutukselle tulee tarvetta akkuteknologiateollisuuden lisääntyessä Kaakkois-Suomessa.

Selvitetään akkualan DI-koulutustarpeet ja suunnitellaan tarvittavat opintokokonaisuudet. Edistetään työelämälähtöisen opettajien täydennyskoulutusmallin kehittämistä (opettajien työelämäjaksot ja koulutus) yhteistyössä yliopiston kanssa. Täydennyskoulutuksella mahdollistetaan uuden teknologian edellyttämän koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa.

Yhteystiedot

Liittyvät projektit

Kumppanit