left

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kestävää metsätaloutta, nostaa nuorten metsien hoidon tasoa ja edistää kestävästi tuotetun metsäenergian saatavuutta Etelä-Savon nuorista metsistä. Hankkeen myötä metsäpalveluihin pohjautuvan yrittäjyyden ja työllistymisen toimintaedellytykset paranevat. Hanke toimii energiapuun kasvavan kysynnän kohdentamiseksi paremmin hoitotarpeisiin nuoriin metsiin. Työtapana on kehittää kohdevalintaa ja korjuutyön menetelmiä tavoitteena pienpuun korjuun teknistaloudellisen kannattavuuden ja metsänhoidollisen laadun parantaminen.Hanke tekee nuorten metsien harvennusmenetelmien tutkimusta ja jalkauttaa menetelmiä käytäntöön pienpuun hankinta- ja toimitusketjun toimijoille. Tavoitteena on metsäenergian kustannuskilpailukykyinen saatavuuden edistäminen ja raaka-ainepohjan laajentaminen.Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja osaamista metsäalan toimijoille ja metsänomistajille, jonka avulla kohderyhmät voivat toteuttaa nuoren metsän hoidon kustannustehokkaasti metsänhoidon laatu, ilmasto ja monimuotoisuus huomioiden.Hanke parantaa olemassa olevien metsäpalveluyrittäjien toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaa uuden metsäpalveluyrittäjyyden syntymistä. Yrittäjyyttä tukevissa toimenpiteissä hyödynnetään avoimen metsä- ja luontotiedon mahdollisuuksia maakuntatason potentiaalin kirkastamiseksi ja metsäpalvelujen markkinoinnin sekä toteutuksen tukemiseksi. Metsäpalveluyrittäjyyttä edistetään myös maakunnan metsäpalveluyritysten yhteistyöverkostoja vahvistamalla.Hanke toteutetaan vuosina 2023 -2025 ja hankkeen toteutukseen osallistuu Metsäkeskus ja LUT-yliopiston Bioenergian laboratorio.

 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteet keskittyvät kolmeen pääteemaan:

  1. Metsänhoidon tason nostaminen nuorissa metsissä: Tavoitteena on parantaa metsätalouden kannattavuutta ja ainespuun tuotosta kehittyvän metsänhoidon avulla. Laadukkaan metsänhoidon myötä metsien kasvu ja hiilensidonta ohjautuvat nopeammin järeytyvään puuainekseen, josta voidaan jalostaa pitkäkestoisesti hiiltä sitovia puutuotteita.
  2. Nuoren metsän pienpuun kestävän käytön kasvattaminen: Hankkeen tavoitteena on lisätä lämpöenergian tuotantoon käytettävän pienpuun määrää. Pienpuun korjuu nähdään kestävänä ratkaisuna lämmöntuotannossa, koska se ei kasvata metsien hakkuumääriä.
  3. Metsäpalveluyrittäjyyden toimintaedellytysten parantaminen: Hankkeen tavoitteena on tukea metsäpalveluyrittäjyyttä avoimen metsävaratiedon paremmalla hyödyntämisellä. Hanke yhdistää Etelä-Savon metsäpalveluyrittäjiä ja luo yhteistyöverkostoja, mikä parantaa uuden yritystoiminnan aloittamisen mahdollisuuksia.

Nämä tavoitteet tukevat metsäalan kestävää kehitystä ja edistävät metsäpalveluyrittäjyyttä Etelä-Savon alueella. Hankkeen toteutusaika on vuosina 2023 - 2025 ja sen toteuttajina toimivat Metsäkeskus ja LUT-yliopiston Bioenergian laboratorio.

right

Julkaisut

Liittyvät projektit

Yhteystiedot

Kumppanit