left

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää käytännöllisiä tapoja puhdistamolietteen hyödyntämiseen kiertotaloudessa. Samalla lisätään myös erilaisiin käyttökohteisiin soveltuvien yhdisteiden talteenottoa jätevesilietteestä. Näin hankkeella pyritään myös jätteiden kokonaismäärän vähentämiseen.

right

Projektin rahoitus 
Euroopan aluekehitysrahasto 

Projektin toteutusaika
1.3.2022 – 31.12.2023

 

Projektin kuvaus

Hankkeen toteuttajat ovat LUT-yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Blue Economy Mikkeli (BEM) -klusterin kanssa. Ohjausryhmässä on mukana kattavasti yrityksiä, joiden kiinnostus kohdistuu itsessään lietteen käsittelyyn, ravinteisiin, vedenkäsittelykemikaaleihin, hiilen jatkojalostamiseen, hiilituotteisiin sekä 3D-tulostamiseen.

Projektin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi kokonaisvaltainen lietteenkäsittelymenetelmä ja tuotteistamiskonsepti, jossa lietteestä otetaan talteen ravinteet, metallit sekä hiili, josta jalostetaan korkealaatuisia hiilimateriaaleja akkuihin, vedenkäsittelyyn sekä 3D-tulostukseen. Tarkoituksena on myös selvittää erilaisten orgaanisten sivuvirtojen ja biohiilen sopivuutta uusien hiilituotteiden raaka aineena. Toimenpiteisiin kuuluu tutkimus- ja selvitystyö, joka jakautuu lietteen esikäsittelyyn epäorgaanisen ja orgaanisen jakeen erottamiseksi, ravinteiden ja metallisuolojen talteenottoon sekä hiilen jatkojalostamiseen.

Julkaisut

Yhteistyökumppanit